Ny ph.d.-stilling lyses ut ved GAMUT

UiB lyser ut en stipendiatstilling innen fagområdet musikkterapi. Stillingen er tematisk knyttet til UiB sitt sentrale satsingsområde «Globale samfunnsutfordringar», og en sterk tverrfaglig gruppe veiledere er knytt til prosjektet:

Førsteamanuensis Viggo Krüger ved Griegakademiet (UiB) er hovedveilder

professor Brynjulf Stige (Griegakademiet), professor Marit Skivenes (Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB Samfunnsfag) og professor Ingunn Marie S. Engebretsen (Det medisinske fakultet, UiB) er medveiledere.
Søk stillingen her:

https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/186638/stipendiatstilling-i-musikkterapi?fbclid=IwAR3N_JHoJJDM6H_sH2HykPwiPJHfhfvQATyA1sikiVQwCNdV0z2yQhE-MzI