POLYFON BLIR EN FAST SAMARBEIDSSTRUKTUR!

NB: POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi har ny nettside, se her.

Nedenfor finner du informasjon fra desember 2020, om vedtaket om å etablere kunnskapsklynga som en fast, nasjonal samarbeidsstruktur:

Ei enstemmig styringsgruppe anbefalte i sitt møte 10. desember at POLYFON blir en fast samarbeidsstruktur fra og med 2021, der det åpnes for deltakere fra alle deler av landet.

 

 

«Dette er en gledens dag og et viktig steg i arbeidet med å gjøre musikkterapeutiske tjenester tilgjengelig for de som ønsker og trenger dette», sier styringsgruppeleder Geir Lien, som til daglig er spesialrådgiver ved Haukeland universitetssjukehus.

 

 

 

 

 

«Vi gleder oss til fortsatt samarbeid og har store forventninger til klynga som en særlig ressurs i samarbeidet mellom forskning, praksisfelt og utdanning», sier instituttleder Randi Rolvsjord ved Griegakademiet, UiB.

 

 

 

 

 

«Det er utrolig inspirerende å se engasjementet som klyngedeltakerne viser, med vilje til langsiktig forpliktelse i utvikling av musikkterapifeltet», sier klyngeleder Brynjulf Stige ved Griegakademiet, UiB.

 

 

 

Han legger til: «Det at vi nå åpner opp for nye deltakere, gjør at det er grunner til å tro at vi får en spredning nasjonalt av den oppbygginga av kvalitetssikra musikkterapitjenester som kommuner og helseforetak i Bergens- og Vestlandsregionen har stått for i POLYFONs prosjektperiode. I så måte er det svært gledelig at kunnskapsklynga nå også kan bygge gode samarbeidsrelasjoner med flere nasjonale organisasjoner, kompetansesenter og kompetansetjenester.»

I januar begynner arbeidet med å få tjenlige samarbeidsformer og arbeidsredskaper i en ny klyngestruktur skal på plass. Så begynner en ny fase i det langsiktige arbeidet for å gjøre musikkterapi tilgjengelig i alle deler av landet, på en kunnskapsinformert og brukerorientert måte.