Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med ungdom

I helgen ble del en av videreutdanningskurset MUTP640, musikk som forebyggende arbeid med ungdom, gjennomført på Hyssingen skole. MUTP640 er resultatet av Erasmus+ prosjektet STALWARTS, som GAMUT var en del av i to år. Det er andre gangen GAMUT gjennomfører kurset, og denne gangen kunne vi heldigvis ha kurset med fysisk oppmøte, Programmet inneholdt praktiske og teoretiske innføringer, og deltakerne var også selv aktive i aktiviteter og diskusjoner. Neste mulighet til å melde seg på MUTP640 blir høst 2022.

Baste Bruarøy startet dagen med å fortelle om Hyssingen filosofien

Kjetil Vikene gav innføring i hva musikken gjør med kroppen og hjernen vår

Natalie Ponroy og Marte Anyan kom med verdifulle erfaringer fra Kom Nærmere og Kyrre vgs

Olav Egeberg gav oss innføring i hans arbeid ved tre barneskoler i Bergen vest

Til slutt fortalte Viggo Krüger og Knut Hansen og ulike aspekter ved det å drive musikk som forebyggende tiltak på ungdomstrinnet

«Alice» stod for kunstnerisk innslag

Ole Kristian Einarsen ledet oss gjennom de to dagene i rollen som emneansvarlig

Foto: Viggo Krüger