Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Musikk er livet! Dagskonferanse om musikk som verktøy i arbeid med barn og unge i utfordrende overganger

25. oktober kl. 09:3015:20

Gratis
Stemmeskruer.

Konferansen presenterer faglige og kunstneriske innlegg av fagpersoner og ungdommer om bruk av musikk som forebyggende verktøy i utfordrende overganger.

25. oktober 2017 i Auditoriet i Nygårdsgaten 114 i Bergen (Uni Research Helse).

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet er arrangør og faglig ansvarlig for konferansen.

Medlemmer av arrangementskomite: Hilde Baardsen (Bufetat region vest), Nina Bolstad (Bergen kommune) og Viggo Krüger (Aleris Omsorg Norge/GAMUT, Griegakademiet).

Nettverket har som målsetning å arbeide for implementering av eksisterende kunnskap og finne gode arenaer for praksisutvikling og for etablering av nye forskningsprosjekt.

Kompetansenettverket samler representanter fra

Program

09.00    Kaffe

09.30    Kunstnerisk innslag.

09.45    Hilsning fra byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V).

10.00   Musikkteater som identitetsverksted og kvalifisering til samfunnsborgerskap. Astrid Strandbu.

10.20   Om arbeidet ved Hyssing produksjonsskole. Rudi Bakken og Even Johansen.  

10.40   Musikk som deltaking!  Kan deltaking i musikkaktivitetar fremje deltaking og samtidig hindre sosial isolasjon for barn og unge? Karette Stensæth.   

11.00   Musikkterapi i skolen for å fremme trivsel og øke motivasjon for skoledeltakelse. Cecilie Sand Nilsen og Viggo Krüger.   

11.20  Møteplasser for deltagelse, egenutvikling…og musikk. Jan Storø.

11.40   Pøbelprosjektet en reise på det flyvende teppe!  Eddie Eidsvåg.   

12.00    Lunsj.

12.45    Kunstnerisk innslag.

13.00  Music therapy as a resource for supporting resilience in children and youth experiencing trauma. Claire Ghetti.

13.20   MOT82 – ei fortelling om eit MusikkOppfølgingsTilbod for menneske med psykisk liding. Lars Tuastad.

13.40   Hvordan kan barns uro utvikle vår forståelse av barn som mennesker? Tverrfaglige refleksjoner fra et musikkterapiprosjekt i barnehagen. Anna Helle Valle.

14.00   «God morgen!” – musikkaktiviteter som forebygging av «drop out» i skolen. Øystein Eriksen.   

14.20   Musikkterapi, utenforskap og rus – forebygging og behandling. Reidar Dale og Steinar Hjelmbrekke.   

14.40   ”Jeg klarte det jo!” – to praksiseksempler om mestring fra arbeid med musikkverksted i barnevernet. Manna Fenes og Christine Wilhelmsen.

15.00    Kunstnerisk innslag. 

15.20    Slutt.

Om foredragsholderne

Astrid Strandbu er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved UiT – Norges arktiske universitet. Astrids interesseområder som forsker er foruten bruk av musikk som verktøy i inkludering til samfunnsborgerskap, også høring av barn i mekling ved samlivsbrudd, barns rett til deltakelse i beslutningsprosesser og barne- og ungdomsidrett som integrering og folkehelsetiltak. Astrid er utdannet allmennlærer og har hovedfag og doktorgrad i pedagogikk.

Even Johansen har bakgrunn som artist og musikkprodusent under artistnavnet Magnet. Han jobber i dag som verkstedsleder på Musikkavdelingen ved Kulturverkstedet på Hyssingen produksjonsskole.

Rudi Bakken har jobbet på asyl- og flyktningefeltet siden -90 tallet, og har i tillegg vært aktiv musiker i bandet Forza i en årrekke. Jobber i dag som verkstedsleder på Filmavdelingen ved Kulturverkstedet på Hyssingen produksjonsskole.

Karette Stensæth er førstemanuensis i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, der ho også er ledar for Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). Karette har publisert og redigert fleire tekstar om barn og musikkterapi. Hennar ferske monografi om improvisasjon i musikkterapi inspirert av Mikhail Bakhtins filosofiske idear er hennar siste tilskot. Karette har  lang erfaring som musikkterapeut med barn og ungdom med spesielle behov.

Cecilie Sand Nilsen er utdannet lektor og spesialpedagog og arbeider som avd.leder ved Kjøkkelvik skole, hvor hun har ansvaret for 8.trinn og det spesialpedagogiske tilbudet for skolen 1-10.trinn. I tillegg er hun ART instruktør og har vært med å tilrettelegge for musikktilbud for ungdom på ungdomstrinnet ved Kjøkkelvik skole.

Viggo Krüger er førsteamanuensis II ved GAMUT, Griegakademiet, Universitetet i Bergen og forsker/musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge. Krüger er initiativtager til opprettelsen av nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet. I 2015 gav han ut boken Musikk, ungdom, deltakelse – musikk i forebyggende arbeid sammen med Astrid Strandbu.

 Jan Storø er førstelektor ved barnevernutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Jan er utdannet barnevernpedagog med hovedfag i sosialt arbeid. Jan har mange års erfaring fra praksisfeltet – mellom 1974 og 2005 – først og fremst fra ledelse av barneverninstitusjoner. Siden 2005 har han vært ansatt på HIOA. Han har skrevet en rekke bøker, fagartikler og debattartikler om ulike barnevernfaglige temaer, og driver med undervisning/formidling internt på HIOA og eksternt, nasjonalt og internasjonalt, innenfor flere av disse. Ettervern og overgang til en selvstendig tilværelse er hans mest sentrale faglige tema. Jan Storø mottok Formidlingsprisen for 2012 ved Høgskolens i Oslo og Akershus.

Eddie Eidsvåg er gründer og pøbelideolog.

Claire Ghetti er førsteamanuesis i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, og er tilknyttet til GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Hun har lang praksiserfaring med kritisk syke barn og unge i intensivmedisinske behandlings- og rehabiliterings kontekster. Hun er forfatter av tekster om musikkterapi i intensivmedisinsk behandling for barn og unge og om musikkterapi i traumebevisst omsorg.

Lars Tuastad er musikkterapeut og amatørmusikar, som har jobba i prosjektet ”Musikk i fengsel og frihet – Hordaland” frå år 2000 – 2010. I 2010 leverte Tuastad doktorgradsavhandlinga si Innanfor og utanfor – Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. Han spiller bass i Gatens Evangelium, et rockeband som har røter i MIFF-prosjektet. For tida jobbar Tuastad som musikkterapeut ved Bjørgvin Distriktspsykiatriske Senter, i ettervernsprosjektet MOT82, i tillegg til at han underviser som førsteamanuensis på musikkterapistudiet ved Griegakademiet – Universitetet i Bergen.

Anna Helle-Valle er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har en doktorgrad i musikkterapi herfra. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekt ved UiB og Uni Research Helse, men har fokusert på barn og uro i sitt doktorgradsarbeid. Anna Helle-Valle er for tiden ansatt i et utviklings- og innovasjonsprosjekt i Bergen kommune, som skal arbeide frem en brukersentrert og tverrfaglig løsning for tjenester som gis til barn og unge i kommunen.

Øystein Eriksen er utdannet lærer ved Høyskolen i Bergen, og musikkterapeut ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet med barn og ungdom i skole- og barnevernsektoren med fokus på forebygging og styring av identitet og sosial kompetanse. Øystein jobber for tiden som musikkterapeut ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL).

Reidar Dale er cand.polit., spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus Vest Bergen. Han er også deltaker i nasjonalt nettverk for utvikling av musikkterapi i barnevernet.

Steinar Hjelmbrekke har jobba som musikkterapeut i Stiftelsen Bergensklinikkene sidan han vart uteksaminert frå Griegakademiet i 2014. Han jobbar både på døgnavdeling og i poliklinikk. I tillegg til jobben som musikkterapeut er han også ein utøvande artist, musiker og dikter. Følg han her: Facebook.com/SteinarArtist

Christine Wilhelmsen er utdannet musikkterapeut ved Griegakademiet, UiB. I tillegg har hun utdannelse som korleder ved Høgskolen i Hedmark. Christine har vært ansatt som musikkterapeut i Aleris Ungplan Region Vest siden februar 2012, og er fra august 2014 ansatt i Aleris Ungplan Region Øst. Her driver hun Musikkverkstedet i Ungplan (barnevern) og BOI (psykisk omsorg) i tillegg til Kom Nærmere Oslo.

Manna Fenes er utdannet musikkterapeut med mastergrad ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Manna jobber som musikkterapeut i Aleris Ungplan & BOI Region Midt-Norge og driver musikkverksted for barn og unge.

(Foto: Rune Solberg)

 

Detaljer

Dato:
25. oktober
Tid
09:30–15:20
Kostnad:
Gratis

Sted

Auditoriet, Nygårdsporten (Uni Research)
Nygårdsgaten 114
Bergen, 5008 Norge

Arrangør

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet
Epost:
Viggo.Kruger@uib.no
Hjemmeside:
http://gamut.no/nasjonalt-nettverk-for-musikkterapi-i-barnevern/