Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernsfeltet

Eksisterende forskning angående barnevern og musikkterapi peker på muligheter for å utvikle tilbud som gir barn og unge nye muligheter for deltakelse, fellesskap og rom for utvikling av egne ressurser.

Musikkterapi er foreløpig et lite utbredt i det norske barnevernet, selv om viktige unntak finnes.

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet har som  målsetning å arbeide for implementering av eksisterende kunnskap og finne gode arenaer for praksisutvikling og for etablering av nye forskningsprosjekt.

Kompetansenettverket samler representanter fra

 

Medlemmer i nettverket

Jan_Kare_Breivik_foto_privatJan-Kåre Breivik er sosialantropolog og arbeider som professor i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen. Breiviks forskningsinteresser dreier seg om identitet, maskulinitet, marginalisering, hjemløshet, migrasjon og forholdet mellom minoriteter og majoriteter. Han har særlig forsket på døve som kulturell minoritet og som transnasjonal bevegelse. For tiden jobber han med forskning i skjæringspunktet mellom samfunnsarbeid og kunst- og kulturfeltet.

 

Reidar Dale.Reidar Dale er samfunnsviter og er spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus vest Bergen. Dale arbeide mest opp mot kommuner med veiledning innen skolefravær, samt med samhandlingsmodellen BTI.  Dale er også koordinator for Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet, og har m.a. skrevet en evalueringsrapport om musikkterapi ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Ny rapport er ventet å foreligge våren 2017.

 

Viggo Krüger. Foto: privatViggo Krüger er førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, Universitetet i Bergen og forsker/musikkterapeut ved Stendi. Han har siden 2003 vært leder for musikkteateret Kom nærmere. Krüger er initiativtager til opprettelsen av nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet. I 2015 gav han ut boken Musikk, ungdom, deltakelse – musikk i forebyggende arbeid sammen med Astrid Strandbu.

 

Karette Stenseth. Foto: NMHKarette Stensæth er professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og leder for Senter for forskning i musikk og helse, CREMAH. Hun har over 20 års erfaring som musikkterapeut med barn og unge med ulike behov. I de siste ti årene har hun skrevet og redigert flere bøker og publisert tekster om verdien av musikk/musikkterapi for denne målgruppen.

 

 

Jan Storø. Foto: privatJan Storø er førstelektor ved institutt for sosialfag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og forfatter av flere fagbøker og artikler innenfor barnevern, ettervern og sosialpedagogikk. Storø er utdannet barnevernspedagog og har senere en cand.polit-grad fra Høgskolen i Oslo (2005). Han har mange års yrkeserfaring som miljøarbeider, assisterende styrer og styrer fra barne- og ungdomsinstitusjoner eid av Oslo kommune. Storø har sittet i Barnevernpanelet (2010-11).

 

Astrid_Strandbu_foto_Rune_SolbergAstrid Strandbu er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved UiT – Norges arktiske universitet. Astrids interesseområder som forsker er foruten bruk av musikk som verktøy i inkludering til samfunnsborgerskap, også høring av barn i mekling ved samlivsbrudd, barns rett til deltakelse i beslutningsprosesser og barne- og ungdomsidrett som integrering og folkehelsetiltak. Astrid er utdannet allmennlærer og har hovedfag og doktorgrad i pedagogikk.

 

 

Aktuelle ressurser om barnevern og musikkterapi