Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernsfeltet

Eksisterende forskning angående barnevern og musikkterapi peker på muligheter for å utvikle tilbud som gir barn og unge nye muligheter for deltakelse, fellesskap og rom for utvikling av egne ressurser.

Musikkterapi er foreløpig et lite utbredt i det norske barnevernet, selv om viktige unntak finnes.

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet har som  målsetning å arbeide for implementering av eksisterende kunnskap og finne gode arenaer for praksisutvikling og for etablering av nye forskningsprosjekt.

Kompetansenettverket samler representanter fra

Medlemmer i nettverket

Viggo Krüger er koordinator for nettverket. Foto: privatViggo Krüger er førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Han har siden 2003 vært leder for musikkteateret Kom nærmere. Krüger er initiativtager til opprettelsen av nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet. I 2015 gav han ut boken Musikk, ungdom, deltakelse – musikk i forebyggende arbeid sammen med Astrid Strandbu.

 

Jan_Kare_Breivik_foto_privatJan-Kåre Breivik er sosialantropolog og arbeider som professor i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen. Breiviks forskningsinteresser dreier seg om identitet, maskulinitet, marginalisering, hjemløshet, migrasjon og forholdet mellom minoriteter og majoriteter. Han har særlig forsket på døve som kulturell minoritet og som transnasjonal bevegelse. For tiden jobber han med forskning i skjæringspunktet mellom samfunnsarbeid og kunst- og kulturfeltet.

 

Reidar Dale.Reidar Dale er samfunnsviter og er spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus vest Bergen. Dale arbeide mest opp mot kommuner med veiledning innen skolefravær, samt med samhandlingsmodellen BTI.  Dale er også koordinator for Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet, og har m.a. skrevet en evalueringsrapport (2019) om musikkterapi ved Stiftelsen Bergensklinikkene. KoRus – Musikkterapirapport 2019 webutgave

 

Karette Stenseth. Foto: NMHKarette Stensæth er professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og leder for Senter for forskning i musikk og helse, CREMAH. Hun har over 20 års erfaring som musikkterapeut med barn og unge med ulike behov. I de siste ti årene har hun skrevet og redigert flere bøker og publisert tekster om verdien av musikk/musikkterapi for denne målgruppen.

 

Jan Storø. Foto: privatJan Storø er dosent ved institutt for sosialfag, ved OsloMet, og forfatter av flere fagbøker og artikler innenfor barnevern, ettervern og sosialpedagogikk. Storø er utdannet barnevernspedagog og har senere en cand.polit-grad fra Høgskolen i Oslo (2005). Han har mange års yrkeserfaring som miljøarbeider, assisterende styrer og styrer fra barne- og ungdomsinstitusjoner eid av Oslo kommune. Storø har sittet i Barnevernpanelet (2010-11).

 

Astrid_Strandbu_foto_Rune_SolbergAstrid Strandbu er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved UiT – Norges arktiske universitet. Astrids interesseområder som forsker er foruten bruk av musikk som verktøy i inkludering til samfunnsborgerskap, også høring av barn i mekling ved samlivsbrudd, barns rett til deltakelse i beslutningsprosesser og barne- og ungdomsidrett som integrering og folkehelsetiltak. Astrid er utdannet allmennlærer og har hovedfag og doktorgrad i pedagogikk.

 

Nina Bolstad er barnevernpedagog med videreutdanning i barnevern og master i ledelse. Hun leder avdeling for kunnskapsutvikling i etat   for barn og familie i Bergen kommune. Bolstad har en årrekke arbeidet med kommunalt barnevern og vært avdelingsdirektør i Bufetat. Nå arbeider hun med utvikling av nye tiltak innenfor psykisk helse og barnevern. Bolstad deltar i Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi og er særlig interessert i musikkterapi som en mulighet for deltakelse og utvikling av barn og ungdoms egne ressurser.

 

Christine Wilhelmsen er musikkterapeut og jobber med utsatt ungdom i Stendi AS og i Uteseksjonen ved Oslo Kommune. Christine er også leder i Norsk Forening for Musikkterapi (NFMT). I juni 2019 publiserte Tidsskriftet Norges Barnevern fagartikkelen «Musikkterapi som relasjonsarbeid med ungdommer i barnevernet», som hun har skrevet med Gisle Fuhr.

 

Svein Fuglestad er førstelektor i musikk/aktivitetsfag på bachelor i barnevern, OsloMet – storbyuniversitetet, der han har vært fagansvarlig for kreative       metoder i sosialt arbeid og barnevern siden 2007. Han er også utdannet musikkterapeut i den reseptive musikkterapimetoden Guided Imagery and Music (GIM) og cand.philol. i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Svein har drevet musikkterapeutisk arbeid på Aksept – senter for alle berørt av hiv i 25 år, og har blant annet også vært engasjert av Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) og Støttesenter mot Incest i Oslo (SmiO). Svein har erfaring fra arbeid på ungdomshjem i flere år, og er også kulturprodusent, sanger og musiker.

 

 

Musikk mot utenforskap, dagskonferanse på OsloMet

Den 5.4 ble det avholdt nettverksmøte og konferanse med tema musikk og utenforskap i arbeid med barn og unge. Temaet ble belyst av fagpersoner som Marit Skivenes, Dag Nordanger og Unni Johns. Programmet rommet også andre spennende innspill og ikke minst fine musikalske innslag, blant annet fra unge mennesker som deltar i Kom Nærmere Oslo.

Nordanger-Musikk & Traumebevisst omsorg-Musikk mot utenforskap-OsloMet april 2019

Skivenes og Kruger Oslo_5_april_2019_musikkterapi og barneperspektiv[1][1][1]

Johansson_5-april_Musikktilbud-Uteseksjonen

Kruger OsloMet

 

Aktuelle ressurser om barnevern og musikkterapi