Vi åpner for nye deltakere i POLYFON

På tampen av året 2020 ble det vedtatt at POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi vil bli etablert som en fast samarbeidsstruktur fra og med 1. januar 2021. Dermed er det ekstra kjekt for oss å invitere nye deltakere inn i kunnskapsklyga.

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi er et nasjonalt samarbeid mellom kommuner, helseforetak og forskingsmiljø som ser behovet for en mer systematisk bruk av musikk som helseressurs i det norske samfunnet. Å realisere nasjonale anbefalinger av musikkterapi er en viktig del av dette, og klynga arbeider bl.a. med tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling. Brukermedvirkning er en sentral verdi i samarbeidet.

POLYFON koordineres av GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (UiB & NORCE). Deltakere fra alle deler av landet er velkommen i samarbeidet.

Nye deltakere fra og med 1. januar 2021: Frist for intensjonserklæring var 20. november 2020. Nye deltakere etter dette: Vi regner med å kunne ta i mot nye deltakere kontinuerlig. Ta kontakt dersom din organisasjon er interessert.
Mal for intensjonserklæringer finner du på bokmål her og på nynorsk her.

Hva innebærer klyngedeltakelse og hva får vi igjen for innsatsen?
– en sjanse til å være med på å utvikle noe nytt
– råd og faglig støtte til planarbeid, prosjekt- og utviklingsarbeid
– tilgang til prosjektmidler og formidlingsstøtte
– deltaking i et faglig fellesskap der vi kan «spille hverandre gode».

Se invitasjonsskriv Invitasjon POLYFON revidert.

  • Hvilke erfaringer har kommuner og fylkeskommuner gjort med POLYFON? Se her
  • Hvilke erfaringer har helseforetak gjort med POLYFON? Se her
  • Hvilke erfaringer har høgskoler/universitet og kunnskaps- og kompetansesenter gjort med POLYFON? Se her

Hva er erfaringene med musikkterapi i et deltakerperspektiv? Se video her, med ett eksempel.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt: polyfon@uib.no

Derfor valgte vi å involvere oss

Geir Lien, spesialrådgiver ved Haukeland universitetssjukehus og leder for POLYFONs styringsgruppe, oppsummerer sjukehusets erfaringer:

Gjennom POLYFON har vi gitt bruk av musikkterapi en rettmessig plass i spesialisthelsetjenesten. Årsmeldingen fra 2019 viser og en klar økning i antall musikkterapeuter og pasienter som får musikkterapi som del av behandlingen. Vi har bygget opp en god grunnstamme av musikkterapeuter som alle viser stor kreativitet for å utvikle tiltak som våre brukere – det er i dag et nettverk mellom dem som forsterker den enkeltes innsats. 

Vi har og gitt brukerne en stemme gjennom brukerpanelet – vi har lagt til rette for at brukerne og fagfolkene sammen har utviklet musikkterapien hos oss.  

Bruken av musikkterapi har vært lederforankret fra starten av – dette har vært vesentlig. Et bilde fra et styringsgruppemøte i det medisinfrie tilbudet ved klinikkene – direktørene ville heller ha en musikkterapeut enn en annen behandler. Nå er det ikke sikkert det er slik i hvert møte, men det sier noe om at en har sett verdien av musikkterapitilbudet.

Bruken av musikkterapi var i oppstarten av POLYFON i stor grad knyttet til rus og psykisk helsevern. Hos oss på Haukeland universitetssykehus ser vi nå at musikkterapi brer seg til andre klinikker som ild i tørt gras – dette hadde ikke skjedd uten POLYFON.

POLYFON har bygd opp et forpliktende samarbeid mellom forsking og tjenesteyterne på en forbilledlig måte. Her er det praksisnær forsking som er relevant. Å få lov å delta i utvikling av POLYFON har vært en reise som jeg ikke ville vært foruten. Det har tidvis vært krevende, men resultatet taler for seg.

 

Bjarte Johansen er erfaringskonsulent i musikkoppfølgingstiltaket MOT82 (Bergen kommune), gitarist i bandet Aesthetic Minds, medforsker i flere POLYFON-finansierte prosjekt og leder for POLYFONs erfaringspanel. Han oppsummerer sine grunner for å involvere seg i POLYFON på følgende måte:

Jeg valgte at involvere mig i POLYFON:

 

  1. for at arbejde for at flere skal få muligheden for musikterapi som opfølgningstilbud i psykisk helse, da jeg selv har haft stor nytte af det
  2. for at løfte frem bruger- og pårørendestemmer i etablering og tjenesteudvikling af musikterapitilbud
  3. for at deltage i forskning som tjenestebrugerne efterspørger, og arbejde for gøre forskningen mere brugernær.