Vi åpner for nye deltakere i POLYFON

Kunnskapsklynga POLYFON bygger samarbeid mellom forskingsmiljøer og tjenesteytende virksomheter som ser muligheter i mer systematisk bruk av musikk som ressurs for helse, livskvalitet og samfunnsdeltaking. Klynga arbeider med tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling, der brukermedvirkning og samskaping er sentrale verdier. POLYFON er eit nasjonalt samarbeid som koordineres av Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Klyngeleder er professor Brynjulf Stige.

Hvilke muligheter gir klyngedeltakelse?
1) Muligheter til å påvirke:
– være med på å forme og utvikle et nytt fagfelt som det er økende behov og interesse for
– være med og utvikle nye tilbud som gir rom for ressursorientert deltaking og samskaping
2) Muligheter til å styrke kvalitet og omfang i egen fagaktivitet:
– motta råd og faglig støtte til planarbeid, prosjekt- og utviklingsarbeid
– delta i nettverk og faglige fellesskap der en kan «spille hverandre gode»
– få tilgang til klyngas prosjektmidler og formidlingsstøtte
– øke egne muligheter til å generere eksterne prosjektinntekter.

Interessert i klyngedeltaking? Invitasjon og gjeldende klyngeavtale tilsendes på forespørsel.
Mal for intensjonserklæringer: Mal intensjon bokmål eller Mal intensjon nynorsk.

Det faglige grunnlaget for samarbeidet er skissert i POLYFONs plattform.

Aktiviteten er finansiert av deltakeravgifter, fastsatt av klyngedeltakerne selv, i POLYFONs styringsgruppe. Det legges opp til å holde kostnadene på et jevnt og forutsigbart nivå. Se Deltakaravgifter POLYFON.

  • Hvilke erfaringer har kommuner og fylkeskommuner gjort med POLYFON? Se her
  • Hvilke erfaringer har helseforetak gjort med POLYFON? Se her
  • Hvilke erfaringer har høgskoler, universitet og kunnskapssentre gjort med POLYFON? Se her
  • Hva er deltakererfaringer med musikkterapi? Se WHOs video om Arve her.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt: polyfon@uib.no

Derfor valgte vi å involvere oss

Geir Lien, spesialrådgiver ved Haukeland universitetssjukehus og leder for POLYFONs styringsgruppe klyngas 7 første år, oppsummerer sjukehusets erfaringer:

Gjennom POLYFON har vi gitt bruk av musikkterapi en rettmessig plass i spesialisthelsetjenesten. Årsmeldingen fra 2019 viser en klar økning i antall pasienter som får musikkterapi som del av behandlingen. Vi har bygget opp en god grunnstamme av musikkterapeuter som alle viser stor kreativitet for å utvikle tiltak som våre brukere – det er i dag et nettverk mellom dem som forsterker den enkeltes innsats. 

Vi har og gitt brukerne en stemme gjennom brukerpanelet – vi har lagt til rette for at brukerne og fagfolkene sammen har utviklet musikkterapien hos oss.  

Bruken av musikkterapi har vært lederforankret fra starten av – dette har vært vesentlig. Et bilde fra et styringsgruppemøte i det medisinfrie tilbudet ved klinikkene – direktørene ville heller ha en musikkterapeut enn en annen behandler. Nå er det ikke sikkert det er slik i hvert møte, men det sier noe om at en har sett verdien av musikkterapitilbudet.

Bruken av musikkterapi var i oppstarten av POLYFON i stor grad knyttet til rus og psykisk helsevern. Hos oss på Haukeland universitetssykehus ser vi nå at musikkterapi brer seg til andre klinikker som ild i tørt gras – dette hadde ikke skjedd uten POLYFON.

POLYFON har bygd opp et forpliktende samarbeid mellom forsking og tjenesteyterne på en forbilledlig måte. Her er det praksisnær forsking som er relevant. Å få lov å delta i utvikling av POLYFON har vært en reise som jeg ikke ville vært foruten. Det har tidvis vært krevende, men resultatet taler for seg.

 

Bjarte Johansen var leder for POLYFONs erfaringspanel fram til slutten av 2021. Han er erfaringskonsulent i musikkoppfølgingstiltaket MOT82 (Bergen kommune), gitarist i bandet Aesthetic Minds og medforsker i flere POLYFON-finansierte prosjekt. Han oppsummerer sine grunner for å involvere seg i POLYFON på følgende måte:

 

Jeg valgte at involvere mig i POLYFON:

1. for at
arbejde for at flere skal få muligheden for musikterapi som opfølgningstilbud i psykisk helse, da jeg selv har haft stor nytte af det
2. for at løfte frem bruger- og pårørendestemmer i etablering og tjenesteudvikling af musikterapitilbud
3. for at deltage i forskning som tjenestebrugerne efterspørger, og arbejde for gøre forskningen mere brugernær.