Arbeidsgrupper i POLYFON

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi har etablert arbeidsgrupper på aktuelle arbeidsfelt, per dags dato 1) barn og unges oppvekst 2) psykisk helse 3) rustjenester og 4) eldrehelse.

Informasjon om arbeidsgruppenes oppgaver, organisering og arbeidsmåte (pdf)

I hver av arbeidsgruppene er alle aktuelle klyngedeltakere representert, i tillegg jobber vi for at også brukere skal være representert. Her følger en oversikt over medlemmene i de ulike gruppene:

Barn og unges oppvekst

 • Gruppeleder: Nina Bolstad, Bergen kommune, Etat for barn og familier. Kontakt: Nina.Bolstad@bergen.kommune.no
 • Jørgen Aasen Berget, Bergen kommune, Pedagogisk fagsenter Arna
 • Kaja Elise Enge, Bergen kommune, Etat for barn og familier
 • Ragnhild Inderhaug, Bergen kommune, Seksjon for spesialpedagogiske tjenester
 • Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
 • Viggo Krüger, UiB, Griegakademiet
 • Ingrid Brandal Mosesen, Bergen kommune, BKKN Team for aktivitet
 • Nathalie Laure Ponroy, Vestland fylkeskommune, Bergen katedralskole, avdeling Kyrre

Psykisk helse

 • Gruppeleder: Lars Tuastad, Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS / UiB, Griegakademiet. Kontakt: lars.tuastad@helse-bergen.no eller lars.tuastad@uib.no
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82
 • Øystein Lydvo, Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS
 • René Misje, Haukeland universitetssjukehus, Kronstad DPS
 • Anne Turid Nygaard, Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester

Rustjenester

 • Gruppeleder: Martine Lepsøy Bonnier, Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester. Kontakt: Martine.Bonnier@bergen.kommune.no
 • Anne Marie Mork, Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for rusmedisin
 • Kjetil Lohne, Øygarden kommune, MO-senter
 • Morten Sommerbakk, brukerrepresentant

Eldrehelse

 • Gruppeleder: Frode Wikne, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Kontakt: frode.wikne@olaviken.no
 • Line Barmen, Øygarden kommune, Helse og velferd
 • Rune Eidset, Bergen kommune, Etat for sykehjem
 • Anna Helle-Valle, Bergen kommune, Etat for sykehjem / POLYFON
 • Minna Hynninen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Frode Jakobsen, Høgskulen på Vestlandet / Senter for omsorgsforskning Vest
 • Brynjulf Stige, UiB / POLYFON