Arbeidsgrupper i POLYFON

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi har etablert arbeidsgrupper på aktuelle arbeidsfelt, per dags dato 1) barn og unges oppvekst 2) psykisk helse 3) rustjenester og 4) eldrehelse.

Informasjon om arbeidsgruppenes oppgaver, organisering og arbeidsmåte (pdf)

I hver av arbeidsgruppene er alle aktuelle klyngedeltakere representert, i tillegg jobber vi for at også brukere skal være representert. Her følger en oversikt over medlemmene i de ulike gruppene:

Barn og unges oppvekst

 • Gruppeleder: Thomas Høiseth, Stendi AS. Kontakt: thomas.hoiseth@stendi.no
 • Jørgen Aasen Berget, Bergen kommune, Pedagogisk fagsenter Arna
 • Nina Bolstad, Bergen kommune, Etat for barn og familier
 • Kaja Elise Enge, Bergen kommune, Etat for barn og familier
 • Ragnhild Inderhaug, Bergen kommune, Seksjon for spesialpedagogiske tjenester
 • Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
 • Viggo Krüger, UiB, Griegakademiet / Stendi AS

Psykisk helse

 • Gruppeleder: Lars Tuastad, Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS / UiB, Griegakademiet. Kontakt: lars.tuastad@helse-bergen.no eller lars.tuastad@uib.no
 • Maria Magnusdottir Hope, Haukeland universitetssjukehus, Øyane DPS
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82
 • Øystein Lydvo, Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS
 • René Misje, Haukeland universitetssjukehus, Kronstad DPS
 • Anne Turid Nygaard, Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester

Rustjenester

 • Gruppeleder: Martine Lepsøy Bonnier, Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester. Kontakt: Martine.Bonnier@bergen.kommune.no
 • Anne Marie Mork, Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for rusmedisin
 • Kjetil Lohne, Fjell kommune, MO-senter
 • Morten Sommerbakk, brukerrepresentant

Eldrehelse

 • Gruppeleder: Solgunn Knardal, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Kontakt: slgk@olaviken.no
 • Kathrine Dahle, Bergen kommune, Kompetansesenter for demens
 • Einar Drageland, brukerrepresentant
 • Sandra Sognnes Thorstensen, Fjell kommune, Straume Bu og Servicesenter (vikar for Guri Gjermstad Dypvik, Fjell sjukeheim)
 • Ingvild T. Hansen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Anita H. Krokeide, Bergen kommune, Kompetansesenter for demens
 • Jorunn Bakke Nydal, Flora kommune, Avdeling Helse og velferd
 • Asbjørn Sørensen, brukerrepresentant