Arbeidsgrupper i POLYFON

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi har etablert arbeidsgrupper på aktuelle arbeidsfelt, per dags dato 1) barn og unges oppvekst 2) psykisk helse 3) rusbehandling og 4) eldrehelse.

Informasjon om arbeidsgruppenes oppgaver, organisering og arbeidsmåte (pdf)

I hver av arbeidsgruppene er alle aktuelle klyngedeltakere representert, i tillegg jobber vi for at også brukere skal være representert. Her følger en oversikt over medlemmene i de ulike gruppene:

Barn og unges oppvekst

 • Gruppeleder: Thomas Høiseth, Aleris Omsorg. Kontakt: thomas.hoiseth@aleris.no
 • Ragnhild Inderhaug, Bergen kommune, Seksjon for spesialpedagogiske tjenester
 • Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
 • Viggo Krüger, UiB, Griegakademiet / Aleris
 • Trude Senneseth, Fjell kommune, Kommunepsykologene

Psykisk helse

 • Gruppeleder: Lars Tuastad, Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS / UiB, Griegakademiet. Kontakt: lars.tuastad@helse-bergen.no eller lars.tuastad@uib.no
 • Maria Magnusdottir Hope, Haukeland universitetssjukehus, Øyane DPS
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82
 • Øystein Lydvo, Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS
 • Tor Egi Pettersen, Haukeland universitetssjukehus, Psykiatrisk klinikk
 • Jørn Rande, Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rus

Rusbehandling

 • Gruppeleder: Martine Lepsøy Bonnier, Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rus. Kontakt: Martine.Bonnier@bergen.kommune.no
 • Tom Johannesen, brukerrepresentant
 • Therese Dahl, Bergensklinikken
 • Kjetil Lohne, Fjell kommune, MO-senter
 • Svanhild Mellingen, Haukeland universitetssjukehus, AFR, Askøy behandlingssenter
 • Morten Sommerbakk, brukerrepresentant

Eldrehelse

 • Gruppeleder: Solgunn Knardal, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Kontakt: slgk@olaviken.no
 • Kathrine Dahle, Bergen kommune, Kompetansesenter for demens
 • Guri Gjermstad Dypvik, Fjell kommune, Fjell sjukeheim
 • Ingvild T. Hansen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Anita H. Krokeide, Bergen kommune, Kompetansesenter for demens