En smakebit av musikkterapi – et digitalt innføringskurs for brukere, pårørende, erfaringskonsulenter og andre ressurspersoner

Musikkterapeut Marte Halås Anyan. Foto: Privat.

Kurset utvikles av musikkterapeut Marte Halås Anyan, på oppdrag fra POLYFON, UiB og Norsk forening for musikkterapi. Bakgrunnen er at POLYFONs erfaringspanel har pekt på interessen brukere, pårørende, erfaringskonsulenter og andre interesserte har for grunnleggende informasjon om faget.

 

Kurset vil ta for seg kunnskap om og erfaringer med musikkterapi, i form av video-dialoger med brukere og musikkterapeuter innenfor praksisfelt i ulike deler av livsløpet. Kurset vil også inneholde videoeksempler av metodikk, linker til musikkinnslag og aktiviteter, tekst og quiz.

Kurset krever ingen forkunnskaper og er både for de som har erfaring med musikkterapi og for de som bare er nysgjerrige og vil vite mer.

Vi jobber fram mot kursoppstart til høsten. Så snart kurset er klart, vil det legges ut lenke til påmelding. Alle påmeldte vil deretter få tilsendt nødvendige lenker til kursplattformen.