Musikkterapodden – en podkast for alle som er nysgjerrig på musikkterapi

Polyfon støtter formidlingsprosjektet «Musikkterapodden – en podkast for alle som er nysgjerrig på musikkterapi». Bak podkasten står musikkterapeutene Gerd Karine Lunde Torsvik og Malena Grov Ottesen.

I podkasten intervjues deltakere, pårørende, musikkterapeuter og andre fagpersoner. Podkasten har som formål å vise bredden i musikkterapifaget og gjøre informasjon om musikkterapi tilgjengelig for flere.

Her finner du alle episodene (siste tilgjengelig episode øverst):

 

Episode 9: Musikkterapi i et traumeperspektiv med Dag Nordanger

Dag Nordanger er psykologspesialist og doktor i psykologi, han jobber ved RVTS-vest og er kjent for å formidle kunnskap om psykologi og traumer på en lettfattelig måte. I denne episoden av musikkterapodden prater vi sammen om musikkterapi og traumer. Dag forteller om barns utvikling og hvordan musikk og deltakelse i musikkaktivitet kan fremme utvikling, og være god behandling for personer med utviklingstraumer.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 8: Musikkterapi i møte med ungdom med Christine Wilhelmsen

I denne episoden prater vi med Christine Wilhelmsen som forteller om arbeidet sitt i møte med ungdom. Hun deler praksiserfaringer og forteller litt om å lage spillelister og dele musikk med hverandre mellom musikkterapitimene. Christine er leder for Norsk forening for musikkterapi og prater om sitt engasjement for å få musikkterapi ut som et tilbud til alle som behøver og trenger det.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 7: Musikkterapi i et samfunnsperspektiv med Brynjulf Stige

I denne episoden prater vi om musikkterapi i et samfunnsperspektiv med Brynjulf Stige, leder for POLYFON og professor i musikkterapi ved universitetet i Bergen. Brynjulf har jobbet hele yrkeskarrieren sin for å utvikle musikkterapifaget og få musikkterapi ut i samfunnet til de som ønsker det og trenger det. Vi reflekterer rundt spørsmål som: «Hvorfor trenger vi egentlig musikkterapi, er det ikke nok med musikk? Og kan musikkterapi gjøre skade?»

 

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 6: Musikkterapi fra en deltakers perspektiv med Morten Sommerbakk

I denne episoden møter vi vokalist og låtskriver Morten Sommerbakk som forteller om hvordan det å delta i musikkterapi og å fortelle historien sin gjennom musikk har vært en viktig del av bedringsprosessen hans. Morten lanserer ideen om musikkterapilegevakt og forteller om hvorfor han opplever at musikkterapi hjelper.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 5: Musikkterapi i psykisk helsearbeid og kriminalomsorg med musikkterapeut Lars Tuastad

I denne episoden møter vi Lars Tuastad som forteller om sin erfaring med musikkterapi i psykisk helsefeltet, rusfeltet og i kriminalomsorgen. Lars har doktorgrad i musikkterapi og lang erfaring og vi er innom mye forskjellig i denne episoden.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 4: Musikkterapi fra en pårørendes perspektiv med Asbjørn Sørensen

I denne episoden prater vi med Asbjørn Sørensen som har erfaring med musikkterapi som pårørende. Asbjørn forteller om hvordan han og konen brukte musikk som en måte å være sammen på både før og etter hun fikk en demens diagnose. Vi får høre om ekteparets opplevelse av å delta i musikkterapigruppe og om åpenhet i møte med demenssykdom.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 3: Musikkterapi i eldrehelsefeltet med Kathrine Dahle

I denne episoden har vi besøk av musikkterapeut Kathrine Dahle, hun har lang erfaring fra eldrehelsefeltet og hun prater om alt fra og nære møter med beboere på sykehjem til ny forskning på kognitiv svikt og musikkterapi. Kathrine forklarer oss hvorfor det er viktig å kartlegge musikkpreferansene til hver enkelt deltaker i musikkterapi, og hvordan musikk som ikke er tilpasset den enkelte i noen tilfeller kan gi uro og vekke vonde minner.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 2: Musikkterapi i møte med barn med musikkterapeut Anette Lerøen Rønhovde

I denne episoden av Musikkterapodden møter vi musikkterapeut Anette Lerøen Rønhovde som jobber med barn i alderen 1-6 år. Hun forteller om musikkterapi i møte med barn som kan ha utfordringer blant annet med kommunikasjon og læring, og hvordan barna kan ha nytte av å bruke musikk som en måte å kommunisere og delta i lek på.

Du finner den også her:

Apple

Spotify

 

Episode 1: Introduksjon til Musikkterapodden med Gerd Karine Lunde Torsvik og Malena Grov Ottesen

Velkommen til Musikkterapodden! En podkast for alle som er nysgjerrige på musikkterapi. I denne episoden blir du litt kjent med oss som står bak podkasten. Vi prater litt generelt om musikkterapi og hva musikkterapi er for oss. Vi forteller også litt om hva du kan forvente av episodene som kommer.

Du finner den også her:

Spotify

Apple