POLYFON-bloggen

POLYFON-bloggen er ein kommunikasjonskanal kunnskapsklynga POLYFON brukar i samspel med POLYFONs Facebook-side og bulletengen POLYFON-nytt. Bloggen gir plass til litt lengre tekstar enn det du finn i dei to andre kanalane, for informasjon om og refleksjon over utviklinga av feltet og klyngesamarbeidet.

POLYFON-bloggen er ved Brynjulf Stige, prosjektleiar i POLYFON.

 

 

Bergen kommune med solid plan for implementering av musikkterapi

Brynjulf Stige. Først publisert 4. mai 2020. Etat for barn og familie i Bergen kommune har nettopp lyst ut ei ny fast 100 % musikkterapeutstilling og ei 50 % midlertidig stilling, i tillegg til ei fast 100 % stilling som ble etablert i fjor. Noe er på gang.

Posted in POLYFON-bloggen | Kommentarer er skrudd av for Bergen kommune med solid plan for implementering av musikkterapi

God bruk av POLYFONs prosjektmidlar

Brynjulf Stige. Først publisert 18. januar 2020. Sidan starten i 2015 har POLYFON lyst ut prosjektmidlar til fagpersonar og andre knytt til POLYFON-samarbeidet. Tildelingane skal ha ein såkornfunksjon, så det er lagt opp til enkle søknader og relativt små midlar (sjå faktaboks).

Posted in POLYFON-bloggen | Kommentarer er skrudd av for God bruk av POLYFONs prosjektmidlar

Medikamentfri behandling for personar med psykoselidingar. Tankar om eit prosjekt og ein prosess

Brynjulf Stige. Først publisert 13. januar 2020. Innleiing Like før jul vart rapporten for eit treårig pilotprosjekt om medikamentfri behandling i Helse Bergen publisert. Rapporten er forfatta av psykolog og prosjektleiar Leif Arvid Øvernes, og reiser fleire interessante spørsmål for alle som er interesserte i god behandling og styrkte menneskerettar i psykisk helsevern.

Posted in POLYFON-bloggen | Kommentarer er skrudd av for Medikamentfri behandling for personar med psykoselidingar. Tankar om eit prosjekt og ein prosess

Ti ting om ti-talet

Brynjulf Stige. Først publisert 11. desember 2019. 2010-talet er snart over. Før vi går inn i det som vi trur vert eit nytt tiår med god utvikling av norsk musikkterapi, kan vi ta ein kjapp titt tilbake på utviklinga dei siste ti åra (sett frå Bergen).

Posted in POLYFON-bloggen | Kommentarer er skrudd av for Ti ting om ti-talet

Statistikk frå Norsk pasientregister indikerer at POLYFON verkar

Brynjulf Stige. Først publisert 9. desember 2019. Styringsgruppa for POLYFON har vedteke at kunnskapsklynga frå og med årsmeldinga for 2019 skal bruke indikatorar som reiskap for refleksjon over samfunnseffekten av samarbeidet. Indikatorane er knytte til målsetjingane for klynga.

Posted in POLYFON-bloggen | Kommentarer er skrudd av for Statistikk frå Norsk pasientregister indikerer at POLYFON verkar