Brukererfaringer fra musikkterapi i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste

For få år siden fantes ingen tilbud i kommunal rus og psykisk helsetjeneste om musikkterapi. Siden 2014 har Fredrikstad kommune hatt dette tilbudet og Sør-Odal kommune kom etter i 2016. Vi har intervjuet i alt 35 brukere over to år, fordelt på tre rapporter. Vi legger vekt på de to nyeste rapportene i innspillet, som begge er fra 2017. Gjennom dette innspillet vil vi presentere noen refleksjoner over innsikten som brukerundersøkelsene gir, og gi noen kommentarer til musikkterapiens plass i kommunal rus og psykisk helsetjeneste. Hovedtrekk ved brukererfaringene er at de beskriver bedret psykisk helse, redusert behov for rusmidler, økt motivasjon og håp, sosiale forpliktelser som forebygger isolasjon og bidrar til tilhørighet, bedret selvfølelse og mindre stigma. Brukerundersøkelsene inneholder også intervjuer med et titalls kollegaer i de kommunale tjenestene. I innspillet vil vi vise hvordan kommunene har funnet gode løsninger på tverrfaglig samarbeid og team. Erfaringene viser at musikkterapi bidrar til opplevelse av mestring som gir overføringsverdi til andre livsområder. Brukerne blir mer tilgjengelige for å motta andre tjenester og/eller får redusert behov for spesialisthelsetjenester, både døgn og poliklinisk.

Litteratur

Foredragsholder

  • Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. E-post: Kielland@rusfeltet.no

Torhild Kielland holder foredraget på POLYFON-konferansen 2018