D’é festival – leve hele livet, uansett alder

  • Poster – Praksiserfaringer
  • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Norge er et av de landene med flest små og store festivaler, og det finnes rundt i alle byer og tettsteder. De fleste av våre beboere i Bergen kommune med musikkinteresse har derfor ved et eller annet tidspunkt gått på konsert eller festival. Hva så når du ikke lenger er frisk nok til å komme deg ut av sykehjemmet? Kanskje har du ikke pårørende som kan følge deg på aktiviteter? Etter flere samtaler med beboere som ytret et savn eller fortalte om minner fra den tiden de kunne gå på festival og konserter, startet arbeidet med dette i vinteren 2017 ved Fyllingsdalen sykehjem. Både musikkterapiteamet og ledelsen jobbet tett sammen for å få til denne festivalen, og siden har det vært tradisjon, til stor glede for ansatte, beboere og pårørende. I regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» er det fokus på en trygg og aktiv alderdom. De viser til at de største problemene er ensomhet, inaktivitet grunnet ikke tilpasset aktivitet etter preferanser, lite systematisk samarbeid mellom helsesektor og frivilligheten, samt manglende møteplasser. Tom Kitwood (1997) beskriver dette som grunnleggende psykologiske behov, og møtes ikke disse kan personen det gjelder få en følelse av å miste sin identitet. Identitet og aktivitet var derfor to viktige ord i utviklingen av vår festival. Ved bruk av musikk kan det være en døråpner for å inngå i et fellesskap hvor vi kan få dekt våre grunnleggende psykososiale behov, og skape en relasjon (Ridder, 2012). Dette både mellom beboere, men også styrke allerede eksisterende relasjoner mellom pårørende og beboer, men også mellom beboer og ansatte. I forkant av våre festivaler bruker musikkterapeutene tid til å snakke med beboere, pårørende og ansatte om musikkpreferanser, diskutere artister de ønsker besøk av samt hvordan vi kan gjøre det til en enda bedre festival fra år til år. Dette er beboernes festival og det er de som vet hvilke behov og ønsker de har. Det er derfor flere konserter som går samtidig i ulike sjangre med alt fra kjente artister, musikkterapeuter, frivillige og lokale band. Festivalen er ikke kun for beboere ved Fyllingsdalen sykehjem. Vi inviterer også beboere, pårørende og ansatte fra både de kommunale og private nabosykehjemmene i området til å delta sammen med oss. Slik blir det også en sosial møteplass for gamle naboer eller et sted å stifte nye bekjentskap på tvers av sykehjemmene.

Referanser

Posterholdere

Gerd Karine Lunde Torsvik og Magny Nordtveit holder posteren på POLYFON-konferansen 2019.