Polyfonkonferansen: Retningslinjer for bidrag

POLYFON-konferansen ønsker bidrag velkomne fra brukere, praktikere, studenter, forskere og ledere med en eller annen tilknytning til musikkterapi. Programmet for 2018-konferansen er nå ferdig, men begynn gjerne planlegginga av aktuelle bidrag til 2019-konferansen! Call for papers kommer på nyåret. Alle forslag til bidrag sendes på e-post til liv.qvale@uib.no. Husk å spesifisere hvilken sjanger forslaget ditt tilhører. POLYFON-konferansen oppmuntrer til brukermedvirkning i alle de aktuelle sjangrer.

Viktig melding: Posterkonkurranse på POLYFON-konferansen 2018

Poster, eller plakatforedrag, er en formidlingsform med mange muligheter både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. Dette passer musikkterapifaget godt. Under POLYFON-konferansen 22. november blir det derfor satt av tid og plass til egne postersesjoner.

Vi håper med dette å kunne presentere noe av bredden og spensten både i praksisfeltet og forskingsfeltet. Bruk sjansen til å lage materiale som også kan brukes i videre formidlingsarbeid!

Alle postere vil være med i konkurransen «POLYFON-konferansens beste poster». POLYFONs nyetablerte brukerpanel vil være jury, og vinneren blir annonsert mot slutten av konferansedagen.

Plakater er det mest vanlige formatet for en poster, men vi er også interessert i presentasjoner av videoer, apper, o.l. (med eller uten plakat i tillegg). For mer informasjon om postersjangeren: Kanskje har arbeidsgiveren din en mal som kan være til hjelp? For informasjon om plakatstørrelse m.m., se nedenfor.

Konferansen stiller med utstillingsvegger for plakater. De som eventuelt ønsker å presentere videoer eller apper o.l., må selv ta med nødvendig teknisk utstyr.

Ønsker du å delta i posterkonkurransen? Send oss et kort beskrivelse av din planlagte poster innen 1. november til liv.qvale@uib.no. Du får da rask tilbakemelding etter det på om posterforslaget er relevant for konferansen.

Retningslinjer for ulike sjangre

Presentasjon av forsking (F)

En presentasjon av forskingsprosjekt er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

Abstract kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRaD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon).

Over abstractet gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under abstractet gis følgende informasjon:

 1. Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil)
 2. En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Presentasjon av praksiserfaringer (P) og innspill (I)

En presentasjon av praksiserfaringer (P) eller *innspill (I) er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.
*Innspill (I) (på engelsk: position paper) kan f.eks. være refleksjoner over, kommentarer til eller planer for aktuelle temaområder.

Abstract kan maksimalt være på 250 ord og skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst innlegget bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres.

Over abstractet gis følgende informasjon:

 1. Navn på foredragsholder(e), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon
 2. Tittel på foredrag, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet

Under abstractet gis følgende informasjon:

 1. Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil)
 2. En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema.

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Posters eller utstillinger

Programkomitéen vil vurdere innsendte forslag (abstracts).

For posters gjelder retningslinjene for presentasjon av forsking (F) eller praksiserfaringer (P) / innspill (I) (se over). Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter.

For utstilling: Beskriv tema, fokus og tilnærming og gjør greie for hva som blir foreslått utstilt og hva plassbehovet eventuelt vil være.

Workshops eller rundebordsdiskusjoner

En workshop og rundebordsdiskusjoner er begrenset til 50 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon.

For workshops og rundebordsdiskusjoner gjelder retningslinjene for presentasjon av forsking (F) eller praksiserfaringer (P) / innspill (I) (se over).

Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert ved innsending av abstract.

Forslag til musikkinnslag

Forslag til akustiske musikkinnslag vil bli vurdert både med tanke på konferanseprogrammet på dagtid og POLYFON-konserten på Chagall om kvelden. Forslag til musikkinnslag med trommer og bandoppsett vil bli vurdert med tanke på konserten på Chagall.

Beskriv bidraget, der du tar med:

 1. Navn på personen(e) som bidrar, inklusivt kontaktperson og kontaktinformasjon
 2. Navn på gruppe/band/framføring, dersom relevant
 3. Plassbehov og evt. utstyrsbehov
 4. Antall låter og antatt varighet.