Rockovery; markering av Verdensdagen for psykisk helse i flere norske byer

  • Poster – Praksiserfaringer
  • 10.10-10.45, Vrimlearealet

Rockovery er en årlig konsert som markerer Verdensdagen for psykisk helse, rundt 10. oktober. På scenen står artister tilknyttet musikkterapi fra psykisk helsevern, rusomsorg og kriminalomsorg. I 2019 ble Rockovery arrangert i Oslo, Bergen og Innlandet, og Fredrikstad har deltatt i markeringen tidligere år. Målet med arrangementet er todelt. For det første skal konserten gi brukere av musikkterapi mulighet til å stå på en profesjonell scene og fremføre musikken sin foran et raust publikum. For det andre har Rockovery som mål å skape positiv oppmerksomhet rundt musikkterapi, slik at flere blir oppmerksomme på mulighetene som ligger i denne praksisen. Rockovery håper å redusere stigma i samfunnet og å øke opplevelse av identitet og selvverd hos artistene på scenen. Navnet Rockovery er et ordspill på rock og recovery. Selv om rock fremheves i tittelen, er konserten åpen for alle musikalske sjangre. «Recovery» betyr i denne sammenhengen en tilnærming i helseomsorg med fokus på brukermedvirkning, mestring, håp, identitet og samfunnsdeltakelse. På POLYFON-konferansen vil vi dele erfaringer fra prosessen med å planlegge og gjennomføre et musikkterapi-arrangement på tvers av ulike samarbeidspartnere. Rockovery ble til gjennom samarbeid mellom ulike helseforetak, mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale aktører, og samarbeid mellom musikkterapeuter og brukere.

Referanser

Posterholdere

Posteren holdes på POLYFON-konferansen 2019.