“Scenedrøm”: et integrerende musikalprosjekt – utopi eller realiserbar drøm?

«Scenedrøm» er et samarbeidsprosjekt i Bergen kommunes Enhet for kulturformidling og deltakelse, mellom Team for aktivitet og Bergen kulturskole ved Senter for musikkterapi og fordypningsprogrammene. Prosjektet startet våren 2017 og tar sikte på å skape nye kulturelle tilbud og inkluderende møter for kulturutøvere med og uten utviklingshemming. Planen er å jobbe frem en scenisk forestilling med elementer av dans, teater, sang og musikk som skal presenteres i november 2019. Prosjektet innebærer et tett samarbeid på tvers av kommunale avdelinger og målgrupper og vil kunne ha overføringsverdi til nye inkluderende prosjekter: Hvordan utvikle og bygge nye samarbeidsrelasjoner og nyskapende prosjekter med utgangspunkt i eksisterende kulturtilbud og kommunale strukturer? Foredraget vil også ta opp inspirasjonskilder, rekruttering av deltakere, instruktører og kunstnerisk ledelse, og logistiske utfordringer knyttet til prosjektet. Hovedfokuset vil være på hvordan samarbeidet og relasjonene mellom de ulike deltakere med og uten utviklingshemming utvikler seg underveis. Hvordan takler deltakerne at forestillingen tar form skritt for skritt og at vi tilstreber å bygge forestillingen med utgangspunkt i deres ideer og ønsker? Vi vil også komme inn på utvikling hos deltakerne i et bredt perspektiv; Hvordan kan det å delta i prosjektet ha betydning for deres videre deltakelse i det frivillige kulturlivet?

Litteratur

  • Pavlicevic, M. & Ansdell, G. (red.) (2004). Community Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.
  • Stige, B. (2002). Culture-centered Music Therapy. Gilsum: Barcelona Publishers.
  • Stige, B. & Aarø, L. E. (2012). Invitation to Community Music Therapy. New York: Routledge.

Foredragsholdere

Cathrine Akse Nordkvist og Åsta Rosendahl Knudsen holder foredraget på POLYFON-konferansen 2018