Innspillsmøte: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?

Erfaringskompetanse anerkjennes og trekkes inn i større grad enn tidligere, også innenfor musikk­terapeutisk arbeid. Dette er ei positiv og verdifull utvikling, samtidig som det kan oppstå behov for opplæring og kursing. POLYFONs brukerpanel har fremma ønske om et innføringskurs om musikkterapi for personer med erfaringskompetanse. Innspillsmøtet 13. mai vil være en mulighet til å påvirke