Internasjonalt forskningsamarbeid

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking er en del  av nettverket International Consortium of Eight Music Therapy Research Universities. Konsortiedeltakelsen gir samarbeidsrelasjoner til:

  • Anglia Ruskin University, Cambridge, England
  • Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia
  • Norges musikkhøgskole, Norge
  • Queensland University, Australia
  • Temple University, Philadelphia, USA
  • University of Jyväskylä, Finland
  • University of Melbourne (NaMTRU – National Music Therapy Research Unit), Australia
  • Aalborg Universitet, Danmark