Kurs og kompetanse

GAMUTs samarbeid med master- og PhD-utdanningene i musikkterapi ved UiB

UiBs grunnutdanning i musikkterapi er organisert i et femårig integrert masterprogram ved Griegakademiet.

GAMUT samarbeider tett med studieprogrammet, og masterstudenter i musikkterapi involveres i senterets forskingsprosjekter.

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi lyser årlig ut sommerstipend.

UiBs PhD-kandidater i musikkterapi er knytta til GAMUT som forskerfellesskap, mens Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies har ansvar for den obligatoriske forskeropplæringsdelen.

For informasjon om formelle krav til en doktoravhandling i musikkterapi, se GAMUT Consensus Statement on General Requirements for Doctoral Theses (pdf).

Nettverk for kompetanse- og fagutvikling

GAMUT koordinerer nasjonale nettverk for kompetanse- og fagutvikling:

Som ett av to norske forskingssenter i musikkterapi, er GAMUT med i:

GAMUT er vertskap for: