Prosjekter

GAMUT er et tvillingsenter som samler forskere fra forskergruppen GAMUT ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og forskningsenheten GAMUT ved NORCE. Noen prosjekter ligger derfor hos Universitet i Bergen, mens andre ligger hos NORCE.

Aktuelle prosjekter ved GAMUT, NORCE

Avsluttede prosjekter GAMUT/UIB

Avsluttede prosjekter NORCE