Prosjekter

GAMUT er et tvillingsenter som samler forskere fra forskergruppen GAMUT ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og forskningsenheten GAMUT ved Uni Research Helse. Noen prosjekter ligger derfor hos Universitet i Bergen, mens andre ligger hos Uni Research.

Aktuelle prosjekter ved GAMUT, Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB

Aktuelle prosjekter ved GAMUT, Uni Research Helse