Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med ungdom

I helgen ble del en av videreutdanningskurset MUTP640, musikk som forebyggende arbeid med ungdom, gjennomført på Hyssingen skole. MUTP640 er resultatet av Erasmus+ prosjektet STALWARTS, som GAMUT var en del av i to år. Det er andre gangen GAMUT gjennomfører kurset, og denne gangen kunne vi heldigvis ha kurset med fysisk oppmøte, Programmet inneholdt praktiske

GAMUT på Alrekdagene

I dag deltok våre to GAMUT kolleger Frode Aas Kristiansen og Ole Kristian Einarsen på Alrekdagene med innleggene: Når kan musikkterapi hjelpe ved uro hos mennesker med demens? MUSIAGI, Et tverrfaglig forskningssamarbeid. Musikk, helse og rettigheter – Hvordan kan musikk fremme velvære og styrke medbestemmelse i arbeid med enslige mindreårige migranter? Arrangementet fortsetter i morgen

New edition of Voices: Vol 21 No 2 (2021)

Dear all We are happy to announce the publishing of a new issue of Voices – A World Forum for Music Therapy. We want to thank all of those involved in making this happen; that is authors, reviewers, editors, technical support etc. Voices promotes dialogue around the relationships between music, health and social change; and

Call for Papers: Special Issue on Language and Power in Music Therapy

New special issue on language and power in music therapy Title and Abstract of proposed paper: Submitted by June 30, 2021 Submissions will receive notification of acceptance or declination: July 31 Submission of Paper for review: prior to November 30, 2021 Publication of the Special Issue: November 2022 https://voices.no/index.php/voices/announcement/view/81

POLYFON og musikk som lokalt folkehelsearbeid

Frå boka Music and Public Health kan du no lese kapittelet “Partnerships for health musicking: A case for connecting music therapy and public health practices”. Har du ikkje tilgang til den publiserte versjonen, kan du lese manusversjonen av kapittelet her. Kapittelet er skrive av Brynjulf Stige, og brukar eksempel frå POLYFON-samarbeidet i ein diskusjon av

FESTSPILLENE I BERGEN OG MUSIKKTERAPISTUDENTER INVITERER TIL DIGITALT SANGVERKSTED 

@Festspillene i Bergen (FIB) og musikkterapistudenter fra @Griegakademiet (UiB) inviterer til digitalt sangtekstverksted 27. og 28. mai kl. 18.00! Kurset er gratis, men på grunn av begrenset plass kreves påmelding før 14. mai, se: FIB_Sangskriving_[80] Festspillene i Bergen er Nordens største musikk- og teaterfestival i sin sjanger, med musikk, teater, dans, ordskifter og arrangement for

Highlighting the role of parents in neonatal pain management:

GAMUT researcher Claire Ghetti joins Tarja Pölkki from University of Oulu, Finland, on a perspective article led by Alexandra Ullsten of Örebro University, Sweden, advocating for parental engagement in music therapy as support for infants undergoing painful or distressing procedures. The article is part of a special issue on “Music Therapy in the Neonatal Intensive

The GAMUT 2020 annual report is ready

Despite the inevitable fact that Covid-19 has made 2020 a challenging year for staff at GAMUT, and not at least for our students, developments demonstrate that our research community continues being fruitful and productive. In 2020 GAMUT researchers authored or co-authored 13 articles in international peer-reviewed journals, 2 books/monographs, 9 peer-reviewed book chapters, 1 popular

GAMUT colleges Brynjulf Stige and Viggo Krüger is interviewed for new Routledge book on Child Agency and Voice in Therapy

GAMUT colleges Brynjulf Stige and Viggo Krüger are interviewed in a recently published book chapter: «Opinions of worth: the art of researching child client views about their therapy». The authors was interested in Stige and Krüger’s view on music therapy as a research approach in a child welfare context (Krüger & Stige, 2015). «As our