ENDA FLERE STEMMER INN I POLYFONien

Intervju med dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design, Frode Thorsen. Tekst: Kristianne Storhaug Ervik, POLYFONs erfaringskonsulent.   18. februar avholdt POLYFON et konstituerende styringsgruppemøte, og klynga har blitt en fast samarbeidsstruktur. Frode Thorsen, tidligere instituttleder på Griegakademiet og, siden 2017, dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen,

Musikkterapi – Vil du bidra med dine erfaringer?

Erfaringspanelet til POLYFON søker medlemmer POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi er koordinert av Universitetet i Bergen og arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle som ønsker og trenger det, og også for å styrke det tverrfaglige samarbeidet om musikk som folkehelseressurs. Erfaringspanelet til POLYFON er et uavhengig rådgivende organ som består av medlemmer som

Medikamentfri behandling for personar med psykoselidingar. Tankar om eit prosjekt og ein prosess

Brynjulf Stige. Først publisert 13. januar 2020. Innleiing Like før jul vart rapporten for eit treårig pilotprosjekt om medikamentfri behandling i Helse Bergen publisert. Rapporten er forfatta av psykolog og prosjektleiar Leif Arvid Øvernes, og reiser fleire interessante spørsmål for alle som er interesserte i god behandling og styrkte menneskerettar i psykisk helsevern.

Ti ting om ti-talet

Brynjulf Stige. Først publisert 11. desember 2019. 2010-talet er snart over. Før vi går inn i det som vi trur vert eit nytt tiår med god utvikling av norsk musikkterapi, kan vi ta ein kjapp titt tilbake på utviklinga dei siste ti åra (sett frå Bergen).

Call-for-posters: Posterkonkurranse under POLYFON-konferansen

Det er allerede akseptert flere posters til årets POLYFON-konferanse, men vi vil gjerne ha et enda mer rikholdig posterprogram, og utvider fristen for innsending av abstract for posters. Poster er en formidlingsform med mange muligheter både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. Dette passer musikkterapifaget godt. Under POLYFON-konferansen 19. november