New article with contribution from GAMUT colleague Monika Geretsegger: Rhythmic Relating: Bidirectional support for social timing in autism therapies

A new open-access ‘hypothesis and theory’ article has recently been published: Daniel, S., Wimpory, D., Delafield-Butt, J. T., Malloch, S., Holck, U., Geretsegger, M., Tortora, S., Osborne, N., Schögler, B., Koch, S., Elias-Masiques, J., Howorth, M.-C., Dunbar, P., Swan, K., Rochat, M. J., Schlochtermeier, R., Forster, K., & Amos, P. (2022). Rhythmic Relating: Bidirectional support

Updated Cochrane review «Music therapy and autism»

Congrats to our GAMUT colleagues Monika Geretsegger, Karin Mössler and Christian Gold for this updated Cochrane review «Music therapy and autism». Thanks also to Laura Fusar-Poli, Cochavit Elefant and Giovanni Vitale. From the conclusion we can read: «The findings of this updated review provide evidence that music therapy is probably associated with an increased chance of

GAMUT colleagues publish in «The Lancet Healthy Longevity»

We are very proud of our GAMUT colleges, Christian Gold, Monika Geretsegger and Jörg Assmus with their publication «The Lancet Healthy Longevity». In their team we also find associated GAMUT colleagues, Vigdis Sveisdottir and Jo Dugstad Wake. «Clinical effectiveness of music interventions for dementia and depression in elderly care (MIDDEL): Australian cohort of an international

Voices new edition

Dear all We are happy to announce the publishing of a new issue of Voices – A World Forum for Music Therapy. We want to thank all of those involved in making this happen; that is authors, reviewers, editors, technical support etc. Voices promotes dialogue around the relationships between music, health and social change; and

ENDA FLERE STEMMER INN I POLYFONien

Intervju med dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design, Frode Thorsen. Tekst: Kristianne Storhaug Ervik, POLYFONs erfaringskonsulent.   18. februar avholdt POLYFON et konstituerende styringsgruppemøte, og klynga har blitt en fast samarbeidsstruktur. Frode Thorsen, tidligere instituttleder på Griegakademiet og, siden 2017, dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen,

Musikkterapi – Vil du bidra med dine erfaringer?

Erfaringspanelet til POLYFON søker medlemmer POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi er koordinert av Universitetet i Bergen og arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle som ønsker og trenger det, og også for å styrke det tverrfaglige samarbeidet om musikk som folkehelseressurs. Erfaringspanelet til POLYFON er et uavhengig rådgivende organ som består av medlemmer som

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med ungdom

I helgen ble del en av videreutdanningskurset MUTP640, musikk som forebyggende arbeid med ungdom, gjennomført på Hyssingen skole. MUTP640 er resultatet av Erasmus+ prosjektet STALWARTS, som GAMUT var en del av i to år. Det er andre gangen GAMUT gjennomfører kurset, og denne gangen kunne vi heldigvis ha kurset med fysisk oppmøte, Programmet inneholdt praktiske

GAMUT på Alrekdagene

I dag deltok våre to GAMUT kolleger Frode Aas Kristiansen og Ole Kristian Einarsen på Alrekdagene med innleggene: Når kan musikkterapi hjelpe ved uro hos mennesker med demens? MUSIAGI, Et tverrfaglig forskningssamarbeid. Musikk, helse og rettigheter – Hvordan kan musikk fremme velvære og styrke medbestemmelse i arbeid med enslige mindreårige migranter? Arrangementet fortsetter i morgen