GAMUT på Alrekdagene

I dag deltok våre to GAMUT kolleger Frode Aas Kristiansen og Ole Kristian Einarsen på Alrekdagene med innleggene:

Når kan musikkterapi hjelpe ved uro hos mennesker med demens? MUSIAGI, Et tverrfaglig forskningssamarbeid.

Musikk, helse og rettigheter – Hvordan kan musikk fremme velvære og styrke medbestemmelse i arbeid med enslige mindreårige migranter?

Arrangementet fortsetter i morgen og fredag med flere innlegg fra GAMUT, se program her:

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2021/