FESTSPILLENE I BERGEN OG MUSIKKTERAPISTUDENTER INVITERER TIL DIGITALT SANGVERKSTED 

@Festspillene i Bergen (FIB) og musikkterapistudenter fra @Griegakademiet (UiB) inviterer til digitalt sangtekstverksted 27. og 28. mai kl. 18.00! Kurset er gratis, men på grunn av begrenset plass kreves påmelding før 14. mai, se: FIB_Sangskriving_[80] Festspillene i Bergen er Nordens største musikk- og teaterfestival i sin sjanger, med musikk, teater, dans, ordskifter og arrangement for

Highlighting the role of parents in neonatal pain management:

GAMUT researcher Claire Ghetti joins Tarja Pölkki from University of Oulu, Finland, on a perspective article led by Alexandra Ullsten of Örebro University, Sweden, advocating for parental engagement in music therapy as support for infants undergoing painful or distressing procedures. The article is part of a special issue on “Music Therapy in the Neonatal Intensive

The GAMUT 2020 annual report is ready

Despite the inevitable fact that Covid-19 has made 2020 a challenging year for staff at GAMUT, and not at least for our students, developments demonstrate that our research community continues being fruitful and productive. In 2020 GAMUT researchers authored or co-authored 13 articles in international peer-reviewed journals, 2 books/monographs, 9 peer-reviewed book chapters, 1 popular

GAMUT colleges Brynjulf Stige and Viggo Krüger is interviewed for new Routledge book on Child Agency and Voice in Therapy

GAMUT colleges Brynjulf Stige and Viggo Krüger are interviewed in a recently published book chapter: «Opinions of worth: the art of researching child client views about their therapy». The authors was interested in Stige and Krüger’s view on music therapy as a research approach in a child welfare context (Krüger & Stige, 2015). «As our

GAMUT/NORCE forsker Lucja Bieleninik er involvert som gjesteredaktør

GAMUT/NORCE forsker Lucja Bieleninik er involvert som gjesteredaktør i spesialutgave av International Journal of Environmental Research and Public Health, titled «Anxiety, Depression and Stress in Pregnancy: Effects of Women» (ISSN 1660-4601; IF 2.849). Så langt er 11 artikler publisert, en om musikkterapi: Creative Music Therapy with Premature Infants and Their Parents: A Mixed-Method Pilot Study on

Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet

Ny rapport: Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet Med utgangspunkt i et av POLYFONs sommerstipend, har musikkterapistudenten Karoline Widding og musikkterapeutene Karin Antonia Mössler og Maren Metell gjennomført ei kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal). Det er et grundig arbeid som er gjennomført.

Kinn kommune får Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen ble i år tildelt Kinn kommune for sin særlige innsats for å skape aktive og meningsfulle dager for kommunens eldre. Den 18. november mottok Kinn kommune i Vestland Leve hele livet-prisen på den årlige Leve hele livet-konferansen, som i år ble gjennomført digitalt. Formålet med prisen er at den skal gå til

POLYFON BLIR EN FAST SAMARBEIDSSTRUKTUR!

Ei enstemmig styringsgruppe anbefalte i sitt møte 10. desember at POLYFON blir en fast samarbeidsstruktur fra og med 2021, der det åpnes for deltakere fra alle deler av landet.     «Dette er en gledens dag og et viktig steg i arbeidet med å gjøre musikkterapeutiske tjenester tilgjengelig for de som ønsker og trenger dette»,

KMD leverer høringsuttalelse om ny nasjonal veileder

Helsedirektoratet sendte i august utkast til «Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» til ekstern høring. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB har sendt inn en høringsuttalelse som legger vekt på: a) at individperspektiv på problemer og løsninger i større grad også bør suppleres av systemperspektiv, b) at