New edition of Voices: Vol 21 No 2 (2021)

Dear all We are happy to announce the publishing of a new issue of Voices – A World Forum for Music Therapy. We want to thank all of those involved in making this happen; that is authors, reviewers, editors, technical support etc. Voices promotes dialogue around the relationships between music, health and social change; and

POLYFON og musikk som lokalt folkehelsearbeid

Frå boka Music and Public Health kan du no lese kapittelet “Partnerships for health musicking: A case for connecting music therapy and public health practices”. Har du ikkje tilgang til den publiserte versjonen, kan du lese manusversjonen av kapittelet her. Kapittelet er skrive av Brynjulf Stige, og brukar eksempel frå POLYFON-samarbeidet i ein diskusjon av

Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet

Ny rapport: Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet Med utgangspunkt i et av POLYFONs sommerstipend, har musikkterapistudenten Karoline Widding og musikkterapeutene Karin Antonia Mössler og Maren Metell gjennomført ei kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal). Det er et grundig arbeid som er gjennomført.

Kinn kommune får Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen ble i år tildelt Kinn kommune for sin særlige innsats for å skape aktive og meningsfulle dager for kommunens eldre. Den 18. november mottok Kinn kommune i Vestland Leve hele livet-prisen på den årlige Leve hele livet-konferansen, som i år ble gjennomført digitalt. Formålet med prisen er at den skal gå til

POLYFON BLIR EN FAST SAMARBEIDSSTRUKTUR!

Ei enstemmig styringsgruppe anbefalte i sitt møte 10. desember at POLYFON blir en fast samarbeidsstruktur fra og med 2021, der det åpnes for deltakere fra alle deler av landet.     «Dette er en gledens dag og et viktig steg i arbeidet med å gjøre musikkterapeutiske tjenester tilgjengelig for de som ønsker og trenger dette»,

Leter etter nye veier for eldreomsorgen

Av Gunn Janne Myrseth, NORCE Norwegian Research Centre Hvordan tas musikkterapien i bruk ute i kommunene? Hvordan blir musikkterapeuter og deres kunnskap en del av den daglige driften, og hva foregår av aktuelt utviklingsarbeid? Dette blir noen av spørsmålene under POLYFON-konferansen 10. november. For å kunne gi en forsmak, har vi besøkt kommunene Bergen og

Medikamentfri behandling for personar med psykoselidingar. Tankar om eit prosjekt og ein prosess

Brynjulf Stige. Først publisert 13. januar 2020. Innleiing Like før jul vart rapporten for eit treårig pilotprosjekt om medikamentfri behandling i Helse Bergen publisert. Rapporten er forfatta av psykolog og prosjektleiar Leif Arvid Øvernes, og reiser fleire interessante spørsmål for alle som er interesserte i god behandling og styrkte menneskerettar i psykisk helsevern.

Ti ting om ti-talet

Brynjulf Stige. Først publisert 11. desember 2019. 2010-talet er snart over. Før vi går inn i det som vi trur vert eit nytt tiår med god utvikling av norsk musikkterapi, kan vi ta ein kjapp titt tilbake på utviklinga dei siste ti åra (sett frå Bergen).