VIL DU SØKJE OM POLYFON-MIDLAR? HUGS WEBINARET 10. JANUAR

POLYFON arrangerer eit informasjons- og inspirasjonswebinar måndag 10. januar 2022, kl. 13.00-14.30, for dei som vurderer å søkje på POLYFON-midlar til aktuelle prosjekt. Påmelding innan laurdag 8. januar, på: polyfon@uib.no. Etter påmelding får du tilsendt ei Teams-lenke. Karette Stensæth (NMH), Frode Aass Kristiansen (UiB) og Brynjulf Stige (UiB) vert med og gjev råd og informasjon.

POLYFON-konferansen 2021: Book of abstracts

For informasjon om konferansen og program, klikk her. Plenumsesjoner – Sammendrag Plenumssesjon 1: «Get into the groove» Film: WHO stories – Arve Plenumssesjon 2: Fra ideer til realiteter. Bergen kommunes erfaringer med utvikling av musikkterapitilbud for barn og unge Plenumssesjon 3: Samspill for en god alderdom   Parallelle foredrag – Sammendrag Mimes brønn: invitert foredrag

Digital musikkterapi – en kunnskapsbeskrivelse

Av Vita Glinskytė, i samarbeid med Simon Gilbertson og Brynjulf Stige Kunnskapsbeskrivelsen er finansiert av POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, gjennom et sommerstipend for musikkterapistudenter i 2021. Digital musikkterapi (DMT) har potensial for å utvide musikkterapitilbudet slik at flere klienter kan ha tilgang til tjenestene. Musikkterapi kan være utilgjengelig på grunn av reiseavstander, psykososial situasjon (angst,

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med ungdom

I helgen ble del en av videreutdanningskurset MUTP640, musikk som forebyggende arbeid med ungdom, gjennomført på Hyssingen skole. MUTP640 er resultatet av Erasmus+ prosjektet STALWARTS, som GAMUT var en del av i to år. Det er andre gangen GAMUT gjennomfører kurset, og denne gangen kunne vi heldigvis ha kurset med fysisk oppmøte, Programmet inneholdt praktiske

New edition of Voices: Vol 21 No 2 (2021)

Dear all We are happy to announce the publishing of a new issue of Voices – A World Forum for Music Therapy. We want to thank all of those involved in making this happen; that is authors, reviewers, editors, technical support etc. Voices promotes dialogue around the relationships between music, health and social change; and

POLYFON og musikk som lokalt folkehelsearbeid

Frå boka Music and Public Health kan du no lese kapittelet “Partnerships for health musicking: A case for connecting music therapy and public health practices”. Har du ikkje tilgang til den publiserte versjonen, kan du lese manusversjonen av kapittelet her. Kapittelet er skrive av Brynjulf Stige, og brukar eksempel frå POLYFON-samarbeidet i ein diskusjon av

Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet

Ny rapport: Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet Med utgangspunkt i et av POLYFONs sommerstipend, har musikkterapistudenten Karoline Widding og musikkterapeutene Karin Antonia Mössler og Maren Metell gjennomført ei kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal). Det er et grundig arbeid som er gjennomført.

Kinn kommune får Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen ble i år tildelt Kinn kommune for sin særlige innsats for å skape aktive og meningsfulle dager for kommunens eldre. Den 18. november mottok Kinn kommune i Vestland Leve hele livet-prisen på den årlige Leve hele livet-konferansen, som i år ble gjennomført digitalt. Formålet med prisen er at den skal gå til

Leter etter nye veier for eldreomsorgen

Av Gunn Janne Myrseth, NORCE Norwegian Research Centre Hvordan tas musikkterapien i bruk ute i kommunene? Hvordan blir musikkterapeuter og deres kunnskap en del av den daglige driften, og hva foregår av aktuelt utviklingsarbeid? Dette blir noen av spørsmålene under POLYFON-konferansen 10. november. For å kunne gi en forsmak, har vi besøkt kommunene Bergen og