POLYFON-konferansen – Oversikt over rom for parallellsesjoner

 

 

ORANSJE: Mimes Brønn – Plenumsesjoner og invitert foredrag

RØD: Auditorium 8 – Spor 1

GUL: Auditorium 9 – Spor 2

GRØNN: Auditorium 10 – Spor 3

BLÅ: Auditorium 12 – Spor 4