Digital musikkterapi – en kunnskapsbeskrivelse

Av Vita Glinskytė, i samarbeid med Simon Gilbertson og Brynjulf Stige Kunnskapsbeskrivelsen er finansiert av POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, gjennom et sommerstipend for musikkterapistudenter i 2021. Digital musikkterapi (DMT) har potensial for å utvide musikkterapitilbudet slik at flere klienter kan ha tilgang til tjenestene. Musikkterapi kan være utilgjengelig på grunn av reiseavstander, psykososial situasjon (angst,

POLYFON og musikk som lokalt folkehelsearbeid

Frå boka Music and Public Health kan du no lese kapittelet “Partnerships for health musicking: A case for connecting music therapy and public health practices”. Har du ikkje tilgang til den publiserte versjonen, kan du lese manusversjonen av kapittelet her. Kapittelet er skrive av Brynjulf Stige, og brukar eksempel frå POLYFON-samarbeidet i ein diskusjon av

Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet

Ny rapport: Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet Med utgangspunkt i et av POLYFONs sommerstipend, har musikkterapistudenten Karoline Widding og musikkterapeutene Karin Antonia Mössler og Maren Metell gjennomført ei kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal). Det er et grundig arbeid som er gjennomført.

Kinn kommune får Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen ble i år tildelt Kinn kommune for sin særlige innsats for å skape aktive og meningsfulle dager for kommunens eldre. Den 18. november mottok Kinn kommune i Vestland Leve hele livet-prisen på den årlige Leve hele livet-konferansen, som i år ble gjennomført digitalt. Formålet med prisen er at den skal gå til

POLYFON BLIR EN FAST SAMARBEIDSSTRUKTUR!

Ei enstemmig styringsgruppe anbefalte i sitt møte 10. desember at POLYFON blir en fast samarbeidsstruktur fra og med 2021, der det åpnes for deltakere fra alle deler av landet.     «Dette er en gledens dag og et viktig steg i arbeidet med å gjøre musikkterapeutiske tjenester tilgjengelig for de som ønsker og trenger dette»,