POLYFON-konferansen 2021: Book of abstracts

For informasjon om konferansen og program, klikk her.

Plenumsesjoner – Sammendrag

Plenumssesjon 1: «Get into the groove»

Film: WHO stories – Arve

Plenumssesjon 2: Fra ideer til realiteter. Bergen kommunes erfaringer med utvikling av musikkterapitilbud for barn og unge

Plenumssesjon 3: Samspill for en god alderdom

 

Parallelle foredrag – Sammendrag

Mimes brønn: invitert foredrag

Øverlid, Lønning & Thieu: «Å herregud, skal vi synge de gode også nå da?» Musikkterapi i Sandnes kommunes rustjenester

Spor 1

Solli: Implementering av musikkterapi i psykisk helsevern – hvordan sikrer vi god nok kvalitet?

Wikne: Ulike tiltak i ulike stadier: en bedringsprosess i musikkterapi

Spor 2

Roaldsnes: Musikkterapi i skulen – erfaringar frå eit implementeringsarbeid

Wilhelmsen & Krüger: «Du må vise at du virkelig bryr deg»: Om hvordan en traumebevisst tilnærming kan implementeres i musikkterapeutisk arbeid med ungdom

Spor 3

Krogstie, Knardal, Kayser, Lohne, Langfoss-Håland & Thorstensen: Implementering, tilgang og kontinuitet i musikkterapeutiske tjenester gjennom velferdsteknologiske tjenester – Fra sosiale plattformer til musikk – Og helseapplikasjonen MUNDU

Kielland, Solli & Trondalen: Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste

Spor 4

Eide: Musikkterapi og organisasjon i samspill: om gjensidige prosesser for varige musikkterapitilbud

Hjelmbrekke & Ghetti: Musikkterapi, rusmiddelavhengighet og ADHD: Foreløpige resultater fra en kvalitativ studie

Tuastad, Johansen, Sommerbakk, McIvor & Nielsen: Å være en person som spiller i band framfor å være en person med psykisk lidelse som spiller i band – om musikkterapi og stigma i psykisk helsefeltet

 

Posterpresentasjoner – Sammendrag

Andersen, Schmid, Låstad, Sigurdardottir, Assmus &
Schaufel: “Det var 15 minutter uten smerter”– en pilotstudie om implementering av musikkterapi for mennesker med uhelbredelig lungesykdom

Gaden: Korttids-musikkterapi for premature nyfødte og foreldre

Kayser & Lohne: DysfaSing – Musikkterapi ved dysfagi i tidlig fase av Huntingtons sykdom

Loria: M4A- Music therapy versus play therapy for autistic children

Lydvo, Johansen & Tuastad: Gjenklang

Medlien & Langeland: Fra Melilla til Møllendal – To studenters læringserfaringer fra samarbeid med prosjektet «Music, Health and Policy»

Metell: Om å implementere stop-motion-film og tommelkino i forskningsformidling

Welle: Musikkterapi i Tromsø – frå mørke til lys

 

Fotoutstilling – Sammendrag

Madsø, Nordhus, Klætte, Melien & Sognnes: Fremdeles her – musikkterapi for mennesker som lever med demens