POLYFON-konferansen 2020

10. november 2020 kl. 9.00-15.30

på Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad

Invitasjon: Send inn ditt sammendrag!

POLYFON-konferansen 2020 arrangeres 10. november og har temaet «Veier til ny praksis: Musikkterapi og implementering».

Kunnskapsklynga POLYFON springer ut av et bredt og variert praksisfelt. Vi ønsker en tilsvarende bredde i konferansens bidrag, der ulike dimensjoner av «ny praksis» undersøkes:

 • POLYFONs hovedmål er å gjøre musikkterapi tilgjengelig for alle som ønsker og trenger det, så spørsmålet om hvordan nye stillinger, tilbud og tjenester blir til, er viktig og interessant
 • Samtidig: «ny praksis» kan jo også handle om å gjøre ting på nye måter, så bidrag som belyser kvalitetssikring og utvikling av eksisterende praksis er også veldig velkomne.

Konferansen ønsker med andre ord flerstemmighet når det gjelder temaet implementering. Å implementere handler om å omsette kunnskap, verdier og ideer til praksis. Det er mange sider av dette og mange ulike fagtradisjoner som belyser denne type prosesser. Og – vi skal ikke glemme det gjensidige samspillet som kan prege prosessene. Noen av de beste ideene kommer jo ofte fra praksis.

Med dette inviterer vi deg til å sende inn sammendrag av aktuelle bidrag til parallellsesjonene og posterutstillinga under POLYFON-konferansen 2020. Vi er interessert i forskingsbaserte og erfaringsbaserte bidrag, og ønsker at konferansen skal skape muligheter for dialog mellom brukere, praktikere, forskere og ledere.

Frist for innsending er 15. mai. Send til liv.qvale@uib.

Retningslinjer for forslag til bidrag

Bidragsytere får gratis konferanse, inklusivt lunsj. Du må selv dekke reise og opphold.

Merk: Det blir – i år som i fjor – arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs brukerpanel vil vurdere posterne, og vinneren vil motta et diplom laget av design-elever ved Hyssingen produksjonsskole.

____________________________________________________________________________________________________

Program

Mandag 9. november

Kvelden før konferansen inviterer vi, i samarbeid med Pøbelscenen, til konsert på Kvarteret:

19.00-            «POLYFON på Pøbelscenen». Konsert med artister og brukere fra musikkterapi

 

Tirsdag 10. november

Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet

Konferansier: Marthe Valle 

08.30-09.00: Dørene åpner – registrering, kaffe & frukt. Posterutstilling i mingleområdet

09.00-09.20: Åpning, musikk

09.20-09.30: POLYFON-året som gjekk

09.30-10.15: Foredrag 1

10.15-10.40: Pause, posterutstilling i mingleområdet

10.40-12.00: *Parallelle sesjoner i 5 spor

12.00-12.45: Lunsj, posterutstilling i mingleområdet

12.45-14.15: Foredrag 2

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Foredrag 3

15.15-15.30:  Avslutning, musikk

 

Konferanseavgift

Early-bird-pris (før 10. september):

 • Kr. 1200 for ordinær konferansedeltaker
 • Kr. 600 for ansatte og studenter ved POLYFON deltakerinstitusjoner
 • Gratis for brukere, bidragsytere og musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB

Ordinær pris (mellom 10. september og 10. november):

 • Kr. 1500 for ordinær konferansedeltaker
 • Kr. 900 for ansatte og studenter ved POLYFON deltakerinstitusjoner
 • Gratis for brukere, bidragsytere og musikkterapistudenter ved Griegakademiet, UiB

 

Programkomité 2020

 • Linn Kiara Eeg Manuelpillai, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Viggo Krüger, førsteamanuensis/musikkterapeut, Griegakademiet, UiB/Stendi AS
 • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
 • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Bergen kommune
 • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
 • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE