POLYFON-konferansen

19. november 2019 kl. 9.00-16.00 

på Studentsenteret (Egget) ved Universitetet i Bergen

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder.

POLYFON-konferansen er etablert som klyngas hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner.

POLYFON-konferansen 2019 har temaet «Brukermedvirkning i musikkterapi» og blir arrangert 19. november, i Auditoriet Egget, Studentsenteret i Bergen. Foredragene i plenum vil bli strukturert i tre bolker med fokus på a) barn og unge, b) voksne og c) eldre. Hver bolk vil både ha et faglig fokus og et sterkt brukerfokus, bl.a. ved at brukere deltar i diskusjonspanel og i musikalske innslag. Kvelden før konferansen legger vi opp til en flott POLYFON-konsert i samarbeid med Pøbelscenen på Lille Ole Bull.

Program vil bli lagt ut i begynelsen av juni, og da vil vi også åpne opp for påmelding.

Merk:

 • Bidragsytere får gratis konferanse, inklusivt lunsj. Du må selv dekke reise, opphold og andre eventuelle kostnader.
 • Det blir – i år som i fjor – arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs brukerpanel vil vurdere posterne, og vinneren vil motta et diplom laget av design-elever ved Hyssingen produksjonsskole.
 • Vi oppfordrer ulike praksis- og fagpolitiske nettverk innenfor musikkterapifeltet å arrangere nettverkssamling dagen før konferansen. Da får dere to innholdsrike dager med nettverkssamling, konsert og konferanse. POLYFON kan være behjelpelig med å skaffe lokale til eventuelle nettverkssamlinger.

 

Retningslinjer for bidrag

 

Programkomité 2019

 • Einar Drageland, brukerrepresentant Bergen Eldreråd/POLYFONs brukerpanel
 • Linn Kiara Eeg Manuelpiallai, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Viggo Krüger, førsteamanuensis/musikkterapeut, Griegakademiet, UiB/Stendi AS
 • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
 • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Bergen kommune
 • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
 • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE

____________________________________________________________________________________

Presentasjoner fra Polyfonkonferansen 2018