POLYFON-konferansen

22. november 2018 kl. 9.00-16.00 på Studentsenteret (Egget) ved Universitetet i Bergen

  • Hva gjør musikkterapi relevant i helse- og omsorgstjenestene i dag?
  • Hvordan omsettes forskning og retningslinjer til praksis?

Velkommen til en flerstemmig konferanse, der brukere, praktikere, forskere, ledere og politikere utveksler erfaringer, innsikter og visjoner.

Påmeldingsskjema er stengt, men det er fremdeles mulig å melde seg på manuelt ved å sende en e-post til liv.qvale@uib.no.

Last ned POLYFONkonferansen2018_Book_of_Abstracts (pdf)

Presentasjoner fra Polyfonkonferansen 2018

Program

(Med forbehold om at det kan bli endringer)

08.30-09.00: Dørene åpner – registrering, kaffe & frukt

09.00-09.20: Åpning v/ Kjersti Toppe, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

09.20-09.30: Brynjulf Stige: POLYFON-året som gjekk: kva fekk vi gjort?

09.30-09.40: Videoer: 1) European Huntington Association: «Music Therapy and POLYFON», 2) Soul Party: «So Distant We Touch»

09.40-10.10: Leif Arvid Øvernes, Anne Blindheim & Christine Ødegaard: Medikamentfrie behandlingsforløp: Brukermedvirkning, samvalg og erfaringer

10.10-10.40: Pause

10.40-11.10: Anna Helle-Valle: Hvordan samarbeider man på et sykehjem?

11.10-11.40: Torhild Kielland i samtale med ledere for kommunale tjenester og spsialisthelsetjenesten: Musikkterapi i rusfeltet: Hvor står vi, sammen?

11.40-11.55: Musikk ved brukere av musikkterapi

11.55-12.45: Lunsj

12.45-14.45: *Parallelle sesjoner i 4 spor

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Olaug Nilssen: Syng for meg, Daniel!

15.30-15.45: POLYFONs brukerpanel kårer POLYFON-konferansens beste poster. Avslutning v/ Brynjulf Stige

15.45-16.00: Musikk ved barn fra Bergen kulturskole, Senter for musikkterapi

Senere på kvelden inviterer vi til konsert på Café Sanaa, Kaigaten 22:
20.00- «Sammen om musikken».  Konsert med artister og brukere fra musikkterapi

 

*Parallelle sesjoner

F = forskning
P = praksiserfaringer
I = innspill (refleksjoner og kommentarer)
W = workshop

(For å se abstracts, klikk på foredragsholdere)

Seminarrom A:
Mellom
(mennesker i samhandling)
Egget:
Gjennom
(samhandling om oppfølging av overganger)
Seminarrom C:
På tvers
(tverrfaglig og tverretatlig samhandling)
Seminarrom E:
Sammen
(samhandling i ulike former og på ulike nivå)
12.45 Metell & Larsson (P):
Musikk fra livets begynnelse, når livets begynnelse har vært tøff
Ystenes, Hynninen & Knardal (W):
Min musikalske livshistorie: utprøving av «app» som MT-hjelpemiddel i eldreomsorgen
PDF: POLYFON2018 Hynninen, Knardal
Lunde, Svangstu & Dahle (I):
«Musikken for meg». Kompetanseoverføring og implementering av musikk i sykehjem ved hjelp av teknologi
PDF: POLYFON2018 Lunde, Svangstu, Dahle
Krüger m. fl. (F):
Det musikk-terapeutiske verksted som tilnærming til trivsel og skoledeltakelse
PDF: POLYFON2018 Kruger et al
13.15 Fuhr & Wilhelmsen (P):
Fra nei til ♥: Relasjonell tilnærming i MT med ungdom i barnevernet
Dypvik, Hay & Thorstensen (I):
Strategiplan for musikkterapeutisk fagutvikling innen eldreomsorgen i Fjell kommune
Bruvik & Schmid (F):
Pasienters og helsepersonellets perspektiver på MT i palliativ omsorg
13.45 Kayser (P):
Sound Beam som hjelpemiddel for samhandling med personer med Huntingtons sykdom
PDF: POLYFON2018 Kayser
McAuley, Samuelsen & Lydvo (P):
Frå Soul Party til Starlit Vibes: Frå MT på DPS til kulturdeltaking i samfunnet
PDF: POLYFON2018 McAuley, Samuelsen, Lydvo
Fugle (F):
TaM TaM: MT og psykodrama i gruppebehandling for ungdom
PDF: POLYFON2018 Fugle
Stedje & Batt-Rawden (F):
Implementering av sangtiltak som miljøbehandling i eldreomsorgen
PDF: POLYFON2018 Stedje, BattRawden
14.15 Madsø (F):
Skreddersydd MT for personer med demens og deres pårørende
PDF: POLYFON2018 Madsø
Tuastad & Johansen (P):
MOT82: Praksiserfaringar frå brukar spør brukar evalueringsrapport
Nordkvist & Knudsen (P):
«Scenedrøm»: Et integrerende musikal-prosjekt – utopi eller realiserbar drøm?
PDF: POLYFON2018 Nordkvist og Knudsen
Kielland (I):
Brukererfaringer fra MT i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste
PDF: POLYFON2018 Kielland

 

Programkomiteen 2018

  • Therese Dahl (Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikken)
  • Martine Lepsøy Bonnier (Etat for psykisk helse og rustenester, Bergen kommune)
  • Solgunn Knardal (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus)
  • Randi Luise Møgster (Kronstad DPS, Helse Bergen)
  • Viggo Krüger (Aleris Ungplan/ Griegakademiet, UiB)
  • Bjarte Johansen (brukarrepresentant MOT82)
  • Brynjulf Stige (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
  • Liv Gunnhild Qvale (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE)

Retningslinjer for bidrag