POLYFON-konferansen

22. november 2018 kl. 9.00-16.00 på Studentsenteret (Egget) ved Universitetet i Bergen

  • Hva gjør musikkterapi relevant i helse- og omsorgstjenestene i dag?
  • Hvordan omsettes forskning og retningslinjer til praksis?

Velkommen til en flerstemmig konferanse, der brukere, praktikere, forskere, ledere og politikere utveksler erfaringer, innsikter og visjoner.

Early-bird-pris fram til 10. september. Mulig å melde seg på fram til 10. november.

Meld deg på

Program

(Med forbehold om at det kan bli endringer)

08.30-09.00: Dørene åpner – kaffi & frukt

09.00-09.20: Åpning v/ stortingsrepresentant Kjersti Toppe

09.20-09.30: Musikkvideo: Soul Party

09.30-10.00: Leif Arvid Øvernes, Anne Blindheim & Christine Ødegaard: Medikamentfrie behandlingsforløp: Brukermedvirkning, samvalg og erfaringer

10.00-10.10: Brynjulf Stige: POLYFON-året som gjekk

10.10-10.40: Pause

10.40-11.10: Anna Helle-Valle: Hvordan samarbeider man på et sykehjem?

11.10-11.40: Rønnaug Frøiland, Kari Lossius, Else-Marie Løberg & Torhild Kielland: Musikkterapi i rusfeltet: Hvor står vi, sammen?

11.40-11.55: Musikk v/brukere av musikkterapi

11.55-12.45: Lunsj

12.45-14.45: *Parallelle sesjoner i 4 spor

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Olaug Nilssen: Syng for meg, Daniel!

15.30-15.45: Avslutning

15.45-16.00: Musikk v/ barn fra Bergen kulturskole, Senter for musikkterapi

Senere på kvelden inviterer vi til konsert på Café Sanaa:
20.00- «Sammen om musikken».  Konsert med artister og brukere fra musikkterapi.

 

*Parallelle sesjoner

F = forskning
P = praksiserfaringer
I = innspill (refleksjoner og kommentarer)
W = workshop

(For å se abstracts, klikk på foredragsholdere)

Seminarrom A:
Mellom
(mennesker i samhandling)
Egget:
Gjennom
(samhandling om oppfølging av overganger)
Seminarrom C:
På tvers
(tverrfaglig og tverretatlig samhandling)
Seminarrom E:
Sammen
(samhandling i ulike former og på ulike nivå)
12.45 Metell & Larsson (P):
Musikk fra livets begynnelse, når livets begynnelse har vært tøff
Ystenes, Hynninen & Knardal (W):
Min musikalske livshistorie: utprøving av «app» som MT-hjelpemiddel i eldreomsorgen
Lunde, Svangstu & Dahle (I):
«Musikken for meg». Kompetanseoverføring og implementering av musikk i sykehjem ved hjelp av teknologi
Krüger m. fl. (F):
Det musikk-terapeutiske verksted som tilnærming til trivsel og skoledeltakelse
13.15 Fuhr & Wilhelmsen (P):
Fra nei til ♥: Relasjonell tilnærming i MT med ungdom i barnevernet
Dypvik, Hay & Thorstensen (I):
Strategiplan for musikkterapeutisk fagutvikling innen eldreomsorgen i Fjell kommune
Bruvik & Schmid (F):
Pasienters og helsepersonellets perspektiver på MT i palliativ omsorg
13.45 Kayser (P):
Sound Beam som hjelpemiddel for samhandling med personer med Huntingtons sykdom
McAuley, Samuelsen & Lydvo (P):
Frå Soul Party til Starlit Vibes: Frå MT på DPS til kulturdeltaking i samfunnet
Fugle (F):
TaM TaM: MT og psykodrama i gruppebehandling for ungdom
Stedje & Batt-Rawden (F):
Implementering av sangtiltak som miljøbehandling i eldreomsorgen
14.15 Madsø (F):
Skreddersydd MT for personer med demens og deres pårørende
Tuastad & Johansen (P):
MOT82: Praksiserfaringar frå brukar spør brukar evalueringsrapport
Nordkvist & Knudsen (P):
«Scenedrøm»: Et integrerende musikal-prosjekt – utopi eller realiserbar drøm?
Kielland (I):
Brukererfaringer fra MT i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste

 

Programkomiteen 2018

  • Therese Dahl (Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikken)
  • Martine Lepsøy Bonnier (Etat for psykisk helse og rustenester, Bergen kommune)
  • Solgunn Knardal (NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus)
  • Randi Luise Møgster (Kronstad DPS, Helse Bergen)
  • Viggo Krüger (Aleris Ungplan/ Griegakademiet, UiB)
  • Bjarte Johansen (brukarrepresentant MOT82)
  • Brynjulf Stige (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research
  • Liv Gunnhild Qvale (POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/Uni Research)

Retningslinjer for bidrag