POLYFON-konferansen

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019

Forslag til bidrag (abstracts) sendes innen 15. mai 2019 til Liv.Qvale@uib.no

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder.

POLYFON-konferansen er etablert som klyngas hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner.

POLYFON-konferansen 2019 har temaet «Brukermedvirkning i musikkterapi» og blir arrangert 19. november, i Auditoriet Egget, Studentsenteret i Bergen. Foredragene i plenum vil bli strukturert i tre bolker med fokus på a) barn og unge, b) voksne og c) eldre. Hver bolk vil både ha et faglig fokus og et sterkt brukerfokus, bl.a. ved at brukere deltar i diskusjonspanel og i musikalske innslag. Kvelden før konferansen legger vi opp til en flott POLYFON-konsert i samarbeid med Pøbelscenen på Lille Ole Bull.

Nå ønsker vi forslag til bidrag til konferansens parallellsesjoner. Har du et forskingsprosjekt eller interessante praksiserfaringer å dele? Har du forslag til foredrag/paper, musikkinnslag, utstilling, workshop, rundebordsdiskusjon eller posterpresentasjon? Om du er bruker eller forsker, musikkterapeut, sykepleier, psykolog, lege eller student … om du arbeider med barn, ungdom, voksne eller eldre … vi ønsker et mangfold av bidrag velkomne!

Retningslinjer for bidrag

Bidragsytere får gratis konferanse, inklusivt lunsj. Du må selv dekke reise, opphold og andre eventuelle kostnader.

Merk:

 • Det blir – i år som i fjor – arrangert en posterkonkurranse under konferansen. POLYFONs brukerpanel vil vurdere posterne, og vinneren vil motta et diplom laget av design-elever ved Hyssingen produksjonsskole.
 • Vi oppfordrer ulike praksis- og fagpolitiske nettverk innenfor musikkterapifeltet å arrangere nettverkssamling dagen før konferansen. Da får dere to innholdsrike dager med nettverkssamling, konsert og konferanse. POLYFON kan være behjelpelig med å skaffe lokale til eventuelle nettverkssamlinger.

Programkomité 2019

 • Einar Drageland, brukerrepresentant Bergen Eldreråd/POLYFONs brukerpanel
 • Linn Kiara Eeg Manuelpiallai, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs brukerpanel
 • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Viggo Krüger, førsteamanuensis/musikkterapeut, Griegakademiet, UiB/Stendi AS
 • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
 • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Bergen kommune
 • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
 • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE

____________________________________________________________________________________

Presentasjoner fra Polyfonkonferansen 2018