POLYFON-konferansen 2021

 

 

 

Bergen kommune ved Etat for barn og familie og Etat for spesialpedagogiske tiltak er medarrangører av årets POLYFON-konferanse.

 

___________________________________________________

POLYFON-KONFERANSEN BLIR UTSATT TIL 2021

Med dagens smittesituasjon i Bergen, og med utsiktene til at månedene framover kan bli krevende i et smitteperspektiv, har vi bestemt oss for å utsette POLYFON-konferansen «Veier til ny praksis: Musikkterapi og implementering» til 2021.

Vi beklager dette, men håper dere har forståelse for at vi i denne usikre situasjonen valgte å ta en slik avgjørelse. Vi begynner nå arbeidet med å informere alle bidragsyterne, og kommer tilbake til dato for konferansen på et senere tidspunkt, når smittesituasjonen er mer avklart.

I mellomtida fortsetter vi det daglige arbeidet for utvikling av musikkterapifeltet, sammen med alle de brukerne, praktikerne, forskerne og lederne som daglig engasjerer seg i klyngesamarbeidet.

_____________________________________________

Opprinnelig program

Årets tema skulle vært «Veier til ny praksis: Musikkterapi og implementering». Å implementere handler om å omsette kunnskap, verdier og ideer til praksis, og i løpet av konferansen undersøkes ulike dimensjoner av «ny praksis»: Hvordan blir nye stillinger, tilbud og tjenester til? «Ny praksis» kan også handle om å gjøre ting på nye måter. Kvalitetssikring og utvikling av eksisterende praksis vil også belyses.

Det planlagte programmet bestod av spennende plenumssesjoner, parallellsesjoner, musikkinnslag, film, foredrag og samtaler.

Vi ser frem til å invitere dere alle til konferanse i 2021 i stedet!

_____________________________________________

Programkomité 2020

Bergen kommune ved Etat for barn og familie og Etat for spesialpedagogiske tiltak har vært medarrangører av årets POLYFON-konferanse. De har vært representert både i programkomiteen og i hovedkomiteen.

Programkomitéen har vært tverrfaglig, der flere aktør-perspektiv (musikkterapeuter, leger, brukere og ledere) har vært representert:

  • Kaja Elise Åslid Enge, musikkterapeut, Etat for barn og familie, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Bergen kommune
  • Bjarte Johansen, brukerrepresentant MOT82/POLYFONs erfaringspanel
  • Solgunn Knardal, musikkterapeut, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
  • Viggo Krüger, førsteamanuensis, Griegakademiet, UiB
  • Randi Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Haukeland universitetssjukehus
  • Sindre Sætre, rådgiver, Fagavdeling kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, Bergen kommune
  • Liv Gunnhild Qvale, administrativ koordinator, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE
  • Brynjulf Stige, prosjektleder/professor i musikkterapi, POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, UiB/NORCE