Musikkterapi – Vil du bidra med dine erfaringer?

Erfaringspanelet til POLYFON søker medlemmer

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi er koordinert av Universitetet i Bergen og arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for alle som ønsker og trenger det, og også for å styrke det tverrfaglige samarbeidet om musikk som folkehelseressurs.

Erfaringspanelet til POLYFON er et uavhengig rådgivende organ som består av medlemmer som har erfaring med musikkterapi, enten selv eller som pårørende. Medlemmene dekker til sammen fem arbeidsfelt: barn og unges oppvekst, psykisk helse, rustjenester, eldrehelse og palliativ behandling og omsorg. Det vil bli avholdt møter fem-seks ganger i året. En-til-to av disse møtene vil være fysiske, mens de resterende vil foregå digitalt. Medlemmer av erfaringspanelet sitter i to år av gangen.

I denne omgang søker vi medlemmer fra vestlandsregionen og Oslo-regionen. Vi søker spesielt etter deg som har erfaringer fra feltene barn og unges oppvekst eller palliativ behandling og omsorg, men oppfordrer likevel alle som er interesserte til å sende inn en søknad.

Din erfaring er viktig for oss. Sammen kan vi styrke tilbudet og sørge for at brukerstemmene blir hørt.

Foto: Rune Solberg.

Erfaringspanelets oppgaver

 • Bidra til at kjennskapen til musikkterapi øker blant brukere, pårørende og i samfunnet ellers
 • Komme med innspill på behov innenfor tjenesteutvikling, forskning, utdanning og andre tema som panelet ønsker å ta opp
 • Gi råd til POLYFONs styringsgruppe og aktuelle arbeidsgrupper
 • Delta i planlegging og gjennomføring av den årlige POLYFON-konferansen
 • Delta aktivt i møter og fremme refleksjon
 • Delta i arbeidsgrupper sammen med representanter fra de ulike klyngedeltakerne
 • Styrke brukerperspektivet, brukermedvirkning og recovery-tenkning
 • Være med på å holde presentasjoner og annet formidlingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Du må ha fylt 16 år
 • Ønskelig med erfaring med musikkterapi innenfor et av de fem arbeidsfeltene til POLYFON
 • Ønskelig med kjennskap til organisert brukermedvirkning og pasient- og brukerrettigheter
 • Har et avklart og reflektert forhold til egne erfaringer, og klarer å sette egen erfaringskompetanse i sammenheng med andres
 • Villig til å bruke og formidle egne erfaringer
 • Engasjement for musikkterapi og brukerperspektivet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og langsiktig
 • Initiativrik

Vi kan tilby

 • Møtehonorar
 • Mulighet til å bruke din erfaringskompetanse
 • Mulighet til å være medforsker på forskningssprosjekter
 • Mulighet til å påvirke videreutviklingen av POLYFON
 • Kunnskap om og innsikt i POLYFON sitt arbeid
 • Stort rom for egne initiativ

Søknaden bør inneholde

 • Alder
 • Hvorvidt du har egenerfaring og/eller erfaring som pårørende, og innenfor hvilket av de fem arbeidsfeltene til POLYFON
 • Dine tanker om musikkterapi
 • Hvordan du tenker at din erfaringskompetanse kan være nyttig for andre
 • To referanser

 

Søknad sendes på e-post til: kristianne.ervik@uib.no

Søknadsfrist: 01.03.22

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller andre kommentarer:

For mer informasjon om POLYFON:
POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi – G A M U T (uib.no)

For mer informasjon om erfaringspanelet:
POLYFONs erfaringspanel – G A M U T (uib.no)