Call-for-posters: Posterkonkurranse under POLYFON-konferansen

Det er allerede akseptert flere posters til årets POLYFON-konferanse, men vi vil gjerne ha et enda mer rikholdig posterprogram, og utvider fristen for innsending av abstract for posters.

Poster er en formidlingsform med mange muligheter både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. Dette passer musikkterapifaget godt. Under POLYFON-konferansen 19. november blir det satt av tid og plass til egne postersesjoner.

Vi håper med dette å kunne presentere noe av bredden og spensten både i praksisfeltet og forskingsfeltet. Bruk sjansen til å lage materiale som også kan brukes i videre formidlingsarbeid!

Alle postere vil være med i konkurransen «POLYFON-konferansens beste poster». POLYFONs brukerpanel vil være jury, og vinneren blir annonsert mot slutten av konferansedagen.

Plakater er det mest vanlige formatet for en poster, men vi er også interessert i presentasjoner av videoer, apper, o.l. (med eller uten plakat i tillegg). For mer informasjon om postersjangeren, se POLYFON-konferansens retningslinjer for bidrag.

Konferansen stiller med utstillingsvegger for plakater. De som eventuelt ønsker å presentere videoer eller apper o.l., må selv ta med nødvendig teknisk utstyr.

Ønsker du å delta i posterkonkurransen?

Send oss et abstract av din planlagte poster innen 1. oktober. Send til liv.qvale@uib.no.