GAMUT/NORCE forsker Lucja Bieleninik er involvert som gjesteredaktør

GAMUT/NORCE forsker Lucja Bieleninik er involvert som gjesteredaktør i spesialutgave av International Journal of Environmental Research and Public Health, titled «Anxiety, Depression and Stress in Pregnancy: Effects of Women» (ISSN 1660-4601; IF 2.849). Så langt er 11 artikler publisert, en om musikkterapi: Creative Music Therapy with Premature Infants and Their Parents: A Mixed-Method Pilot Study on

Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet

Ny rapport: Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet Med utgangspunkt i et av POLYFONs sommerstipend, har musikkterapistudenten Karoline Widding og musikkterapeutene Karin Antonia Mössler og Maren Metell gjennomført ei kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal). Det er et grundig arbeid som er gjennomført.

Kinn kommune får Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen ble i år tildelt Kinn kommune for sin særlige innsats for å skape aktive og meningsfulle dager for kommunens eldre. Den 18. november mottok Kinn kommune i Vestland Leve hele livet-prisen på den årlige Leve hele livet-konferansen, som i år ble gjennomført digitalt. Formålet med prisen er at den skal gå til

POLYFON BLIR EN FAST SAMARBEIDSSTRUKTUR!

Ei enstemmig styringsgruppe anbefalte i sitt møte 10. desember at POLYFON blir en fast samarbeidsstruktur fra og med 2021, der det åpnes for deltakere fra alle deler av landet.     «Dette er en gledens dag og et viktig steg i arbeidet med å gjøre musikkterapeutiske tjenester tilgjengelig for de som ønsker og trenger dette»,

KMD leverer høringsuttalelse om ny nasjonal veileder

Helsedirektoratet sendte i august utkast til «Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» til ekstern høring. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB har sendt inn en høringsuttalelse som legger vekt på: a) at individperspektiv på problemer og løsninger i større grad også bør suppleres av systemperspektiv, b) at

Christian Gold står i spissen for nytt forskningsprosjekt som har fått midler fra Kavlifondet

Vi på GAMUT er veldig stolte over at Christian Gold med kolleger har vunnet frem med sitt Music for autism (M4A) prosjekt med tildeling fra Kavli fondet. Gjennom dette prosjektet skal Christian sammen med Karsten Specht, Giorgia Silani og Alexander Groessing forske på musikkterapi for barn med autisme. Over en periode på 2 år skal

Skaper mestring gjennom musikken

Av Veronica Helle, NORCE På aktivitetshuset Lundefuglen i Fyllingsdalen i Bergen møtes mennesker og musikk. Det er mennesker med psykiske problemer, musikkterapeuter og erfaringskonsulenter. I det musikalske fellesskapet møtes de som likeverdige partnere. Hensikten er å bidra til bedre helse gjennom mestring og fellesskapsfølelse. 300-400 meter fra Betanien sykehus ligger Lundefuglen. Det er ikke langt,

Musikkterapiforsker vant den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix

Lørdag 26. september gikk Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) helt til topps i den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix.  Med en forbilledlig ro og oppriktighet klarte Tora å trollbinde både dommere og tilskuere da hun i løpet av fire minutter formidlet egen forskning sammen med elleve andre spente finalister

Leter etter nye veier for eldreomsorgen

Av Gunn Janne Myrseth, NORCE Norwegian Research Centre Hvordan tas musikkterapien i bruk ute i kommunene? Hvordan blir musikkterapeuter og deres kunnskap en del av den daglige driften, og hva foregår av aktuelt utviklingsarbeid? Dette blir noen av spørsmålene under POLYFON-konferansen 10. november. For å kunne gi en forsmak, har vi besøkt kommunene Bergen og