FESTSPILLENE I BERGEN OG MUSIKKTERAPISTUDENTER INVITERER TIL DIGITALT SANGVERKSTED 

@Festspillene i Bergen (FIB) og musikkterapistudenter fra @Griegakademiet (UiB) inviterer til digitalt sangtekstverksted 27. og 28. mai kl. 18.00! Kurset er gratis, men på grunn av begrenset plass kreves påmelding før 14. mai, se: FIB_Sangskriving_[80]

Festspillene i Bergen er Nordens største musikk- og teaterfestival i sin sjanger, med musikk, teater, dans, ordskifter og arrangement for hele familien. Gjennom den såkalte «Festspillbroen» samarbeider Festspillene med studenter på emnet Samfunnsmusikkterapi ved UiBs femårige musikkterapiutdanning. I år er for eksempel studentene @Johannes Melhus Medlien, @Åshild Hjørnevik og @Ingrid Trefall involvert. De skal lede et todelt digitalt verksted for å undervise og inspirere til å skrive sangtekster. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. 

Målet med kurset er å skape rom for deltakerne til å bruke det norske språket kreativt og å bli kjent med norsk musikk. Etter verkstedet inviterer Festspillene deltakerne til digitale konserter. 

Fagmiljøet i musikkterapi ved Griegakademiet har også flere tidligere år hatt samarbeid med Festspillene på ulike måter. Årets variant er spennende, og forhåpentligvis noe som gir mersmak og muligheter!