Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

MORO – en konferanse om ro, uro og moro i musikalsk samspill med barn og unge

20. februar 2020 kl. 09:0016:00

Gratis

Bergen 20.02.2020

MORO leker med ordene «ro» – «uro» – «moro» som skal reflektere skiftende dynamikker i musikkterapeutiske prosesser. Vi er alltid i bevegelse gjennom musikk, emosjon og relasjon som åpner for endring og utvikling. Gjennom dagen skal foredragsholdere drøfte ulike teorier og deres betydning for musikkterapeutisk praksis. Vi er interessert i å belyse hvordan musikk kan skape kontekst, mening, deltakelse og inkludering i ulike settinger med barn og unge.

 

Dialogsesjoner

Fra uro til moro, fra moro til ro. Musikk som ressurs for sped- og småbarn og deres familier

Elin Eriksen Ødegaard/ HVL, Maren Metell / GAMUT

Hva er det som må til for at musikk blir en ressurs for deltakelse – er det et gult rasleegg, et taktilt sangkort, eller en aktivitet med mest mulig hopping? Musikksamlinger med sped- og småbarn byr på mye moro og mye uro – barn kan springe opp og løpe rundt, noe som var gøy kan fort bli til uro men også omvendt og vi voksne kan bli urolig når vi ikke forstår barns uttrykk. Vår dialog tar utgangspunkt i praksiseksempler fra et aksjonsforskningsprosjekt som utforsker sammen med småbarnsfamilier med funksjonshemmede barn under hvilke betingelser musikk oppleves som meningsfullt og blir tatt i bruk. Basert på illustrasjoner som viser samspillet mellom barn, voksne, musikk og artefakter, ønsker vi å belyse perspektiver på meningsskaping og utforskning mellom små barn og voksne. Hvordan kan slike prosesser forstås og hvordan er de relevante for både musikkterapi- og barnehagepraksis?

 

«For da ødelegger du for de andre i bandet»

Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan bidra til en mestringsarena for elever på ungdomstrinnet

Bente Hvidsten / HVL, Viggo Krüger / GAMUT

Kan sangskriving, bandspilling og festivaldeltakelse bidra til et bedre læringsmiljø for elever som sliter med konsentrasjonsvansker og uro? Gjennom dette innlegget vil foreleserne fokusere mot hvordan elever på ungdomstrinnet forteller om egen musikkbruk i skolen, og i overgangen mellom skolen og fritiden. Innlegget bygger på en eksplorerende studie som tar utgangspunkt i et gjennomført musikkprosjekt utført av musikkterapeuter på fire ulike skoler i en av landets kommuner. Målgruppen for musikkprosjektet er barn og unge som har ekstra behov for psykososial tilrettelegging. Foredragsholderne vil ved hjelp av fokusgruppeintervju samlet inn data fra 9 elever, se nærmere på ulike aspekter ved musikkens betydning. Temaet drøftes sett i lys av Bronfenbrenners utviklingsøkologiske tilnærming, og Barnekonvensjonens fokus mot barn og unges rett til deltakelse i utforming av eget skolemiljø.

 

«What’s this adorable noise!» Music therapy and participatory sense making with preschool children with autism.

Hanne De Jaegher / University of the Basque Country, San Sebastián, ES / University of Sussex, UK, Karin Mössler / GAMUT

Jumping, running around, spinning or creating intensive sounds can be observed as favorite activities in children with autism.  These activities can be experienced as difficult to relate to, even disturbing. However, these children’s way of moving and sounding need to be understood as their way of relating, communicating and emoting. Based on video examples from music therapy sessions, we would like to reflect on various ways of moving and sounding of children with autism, which can be perceived challenging by others (therapists, teachers, family). Using the concept of participatory sense-making as theoretical frame for this dialogue session, we would like to explore these children’s ways of expression as their contributions to create meaning and opportunities for exploration and relation.   

 

Scenedrøm – Reflecting on social engagement in the arts

Jill Halstead / KMD, Åsta Knudsen/ Bergen kulturskole

On November 9th  and 10th 2020 Scenedrøm was performed for the first time to enthusiastic audiences in Bergen.  Scenedrøm is an inclusive, cross arts project created and performed by all those involved – the groups’ collaborative performance enacting the ways marginalization may be countered and diversity allows for unity.  The production was the result of a two year cooperation between several cultural organizations within Bergen municipality who joined forces to develop a project that facilitated exchange and interplay between children and adults with varying approaches to, and possibilities for, artistic expression. 

In this dialogue session, we will hear more about the collaborative and participatory strategies used to create Scenedrøm, and how the performances were experienced by those involved. Focus will be given on moments of disruption within the process of making Scenedrøm and how they were perceived, negotiated, resolved or persisted. The session will also reflect on some of the wider questions raised by the project, such as, how are boundary crossing projects like Scenedrøm to be described?  Are inclusive arts projects, which specifically seek social, cultural and political change to be described as disruptive?  If Scenedrøm specifically disrupts artistic and socio-cultural norms, how can such disrupting practices be nurtured and encouraged? 

 

Urokroken

Fortellinger om uro i musikkterapeutisk praksis

 

Praktisk informasjon

Sted: Auditoriet Nygårdsporten, Nygårdsgaten 114, Bergen

Kl 9–16, registrering fra 8.30

Konferansier: Frode Thuen

Påmelding innen 30.01.2020

Arrangementet er gratis, påmelding er bindende

Kontakt: maren.metell@uib.no

Detaljer

Dato:
20. februar 2020
Tid
09:00–16:00
Kostnad:
Gratis

Arrangører

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking
Nettverk for musikkterapi i barn og unges oppvekst
Med støtte fra POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi og Forskningsrådet