Forebygger skolefrafall og bygger selvtillit med musikk

Gjennom prosjektet Kom Nærmere har Viggo Krüger i Aleris Ungplan over flere år jobbet med ungdom som er under omsorg av barnevernet. Kom nærmere danner modell nå også for musikkterapitilbud til nye grupper av ungdom i Bergen kommune.

Hver torsdag møtes en gjeng ungdommer til musikkaktiviteter på Fana kulturhus. Her deltar de musisering, får undervisning, driver musikk-kafe, og går på konserter. Felles for de alle er at de har ulike utfordringer knyttet til skolevegring eller psykisk helse.

Musikkterapeut Viggo (til høyre og musikkterapistudent Marte (nr. 2 fra venstre) jobber som instruktører i prosjektet Åpen møteplass. Isa (til venstre) er en av assistentene som hjelper instruktørene. Signy (nr. 3 fra venstre) er initiavitaker og adminsitrerer tilbudet.

Musikkterapeut Viggo (til høyre og musikkterapistudent Marte (nr. 2 fra venstre) jobber som instruktører i prosjektet Åpen møteplass. Isa (til venstre) er en av assistentene som hjelper instruktørene. Signy (nr. 3 fra venstre) er initiavitaker og adminsitrerer tilbudet. Foto: Rune Rolvsjord.

Økt mestring hindrer frafall

Hensikten med musikkaktivitetene er å skape trivsel, å gi ungdommene opplevelser av mestring og sosial tilhørighet. Prosjektet har fått navnet «Åpen møteplass».

På dagtid møtes 6-7 ungdommer som har utfordringer knyttet til skolevegring. Målet er derfor å gi ungdommene erfaringer og opplevelser som kan motivere de til å komme tilbake til skolen.

-Det er fort å bli isolert dersom du faller ut av skolen og de organiserte kultur og fritidsaktivitetene. Våre musikkaktiviteter skaper en ramme og en arena hvor ungdommene kan få tilbake troen på seg selv. For eksempel gjennom ulike former for samspill er ungdommene med på skape en arene hvor de ser at de har en verdi, at de kan bidra med noe, og at de kan bety noe for andre.

På kveldstid samles en annen gjeng med ungdommer. Felles for disse ungdommene er at de har utfordringer knyttet til å tilpasse seg sosialt.

-Poenget er å lage en arena for et jevnalderfelleskap, en venneklubb hvor de kan gi hverandre sosial støtte, sier Krüger.

-Økt mestring, økt selvfølelse og reduksjon av stress, gjør det lettere både å gå på skole og å gå ut for å være i lag med andre. Dette er noe vi vet både fra forskingen og fra våre egne erfaringer.

 

-alle skal ha et kulturtilbud

Initiativtaker til prosjektet er rådgiver ved Fana og Ytrebygda kulturkontor Signy Lyngsgård. Lyngsgård er opptatt av at alle skal ha et kulturtilbud. Utfordringen er å nå ut til de for eksempel med sosial angst. For noen av disse er terskelen alt for høy til bare å møte opp på et kulturhus.

–Det er her musikkterapeuten kommer inn, sier Lyngsgård.

-Musikkterapeutene har den kompetansen som skal til for å nå ut til disse ungdommene, de har kompetanse som skal til for å gjøre ungdommen trygge nok til å delta i aktivitetene. Det er kompetanse som våre vanlige instruktører ikke har.

For å senke terskelen drar musikkterapeutene ofte hjem til ungdommen de første gangene, slik at de kan bli kjent de og bli trygge på hva som skal skje på kulturhuset.

Bergen kommune kjøper musikkterapitjenesten fra Aleris Ungplan, der Viggo Krüger er ansatt som musikkterapeut. Bergen kommune har fått midler til prosjektet gjennom statlige tilskuddsordningen Storbymidler.

Lyngsgård samarbeider også fagetaten for psykisk helse, PPT og barnevernstjenesten for å finne fram til aktuelle kandidater.

-Håpet er at dette etter hvert kan bli en del av Bergen kommune sitt faste tilbud, sier Lyngsgård

-Vi ser at det fungerer. Det er ganske utrolig å se utviklingen hos den enkelte ungdom, og se hvordan de etter hvert blir interessert og engasjerer seg i aktivitetene og til slutt tar egne initiativ til nye aktiviteter.

 

Undommer, instruktører, og assistenter fra Åpen møteplass opptrer på konserten UNG/Sammen for et varmere Nesttun. Foto: Rune Rolvsjord.

Undommer, instruktører, og assistenter fra Åpen møteplass opptrer på konserten UNG/Sammen for et varmere Nesttun. Foto: Rune Rolvsjord.

 

Bygger broer med musikk

Også i Loddefjord har Aleris og Viggo Krüger samarbeid med Bergen kommune. I 4 år har Sandgotna skole kjøpt tjenester fra av Aleris for å drive klubbaktiviteter i overgangen mellom skole og fritid.

En gang i uken, på slutten av en skoledag, møtes en utvalgt gruppe ungdommer på skolens musikkrom.

Der øver de utover ettermiddagen, de har samspillsgrupper og de forbereder konserter.

Ungdommene er en blanding av vanlig ressurssterke elever og elever med forskjellige utfordringer.

Det er skolen som velger ut de som skal være med. Prosjektet har fått navnet «Musikk i Bergen Vest.

-Målet fra skolens side er å forebygge frafall og øke trivselen på skolen, sier Krüger.

Alt skjer i skole i skolens regi, de bruker skolens arealer og instrumenter. Men de inkluderer også resten av lokalsamfunnet. En gang i året inviterer de til festival. I år ble Bergen Vest musikkfestival på Vestkanten.

-Slik bygger vi bro mellom generasjonene og de sosiale klassene i bydelen, forklarer Krüger.

Bydelen har lang tradisjon for den type inkludering. Viggo Krüger er selv vokst opp i bydelen. Når han var 12 år var det Lions som arrangerte rockekonsert, et arrangement som samlet bygda på tvers av sosiale skiller og generasjoner.

musikkterapeut Viggo Krüger og musikklærer Knut Hansen og Fjorden Baby

Broer bygges også til eksisterende musikkliv. Elevene fra Holen, Sangotna, Kjøkkelvik og Olsvik skoler var ikke de eneste som stilte på scenen under Bergen Vest musikkfestival. Her er musikkterapeut Viggo Krüger og musikklærer Knut Hansen backstage sammen med Fjorden Baby. Foto: Karen Bårdsen.

-Viggo gjør en skikkelig god jobb, sier Knut Hansen. – Elever som før aldri har sagt noe i timene står plutselig foran hele skolen og fremfører musikken sin.

Hansen er musikklærer ved Sandgotna og den som sammen med Krüger tok initiativ til prosjektet.  Hansen har tidligere også vært Krügers lærer. For noen år siden møttes de igjen, og når Krüger fortalte om hvor viktig musikken hadde vært for ham i oppveksten fikk de noen ideer de ville prøve ut.

Viggo vet hvilke knapper han skal trykke på hos ungdommene, sier Hansen – når han spiller med de blir det veldig bra musikk ut av det.

Prosjektet vokser, våren 2016 kom Olsvik skole med i Bergen Vest-prosjektet og fra høsten 2016 også skolene Kjøkkelvik og Holen med.

Prosjektet har så langt vært finansiert av skolens egne budsjetter, og gjennom støtte fra Mo-La stiftelsen. Kulturkontoret, Lions og Vestkanten har også bidratt med støtte til konserten Bergen Vest musikkfestival.

«Musikk i Bergen Vest» søker nå kommunen om midler til fortsatt drift. –Vi håper veldig på at vi kan fortsette med musikkprosjektet, sier Hansen.