Musikkterapi hjelper oss med å forstå hvorfor musikk engasjerer og aktiverer

På årets Christiekonferansen fikk deltakerne se en spennende utstillinger fra Universitetet i Bergens nye fakultet for kunst, musikk og design. GAMUT og Polyfon hadde en prominent plass i utstillingen.

GAMUT og Polyfon ble presenter ved hjelp av infovegger, videosnutter, instrumenter og ikke minst ekte musikkterapeuter, forskere og brukere. Her gjør Lasse Tuastad, Kathrine Dahle, Claire Ghetti, Brynjulf Stige og Karin Mössler seg klar til innsats. I tillegg fikk de hjelp av Morten Sommerbakk fra bandet Gatens Evangelium. Foto Rune Rolvsjord.

GAMUT og Polyfon ble presenter ved hjelp av infovegger, videosnutter, instrumenter og ikke minst ekte musikkterapeuter, forskere og brukere. Her gjør Lasse Tuastad, Kathrine Dahle, Claire Ghetti, Brynjulf Stige og Karin Mössler seg klar til innsats. I tillegg fikk de hjelp av Morten Sommerbakk fra bandet Gatens Evangelium. Foto: Rune Rolvsjord.

Musikken kan følge oss fra mors liv til de siste timer. Det var utgangspunktet for musikkterapiutstillingen. Og musikkterapifaget hjelper oss med å forstå hva det er med musikk som gjør at vi lar oss engasjere, hva det er med musikken som gir oss en opplevelse av mening og fellesskap.

-Musikkterapi er mennesker som møtes i og gjennom musikk, kunne vi lære på utstillingen.

-Musikken virker på både kropp og hjerne, og i musikkterapien blir dette gjerne satt inn i en sosial sammenheng, der mennesker samarbeider om å utforske musikkens muligheter i en gitt situasjon.

Derfor er musikkterapi også en del av morgendagens helsevesen.

Utstillingen ble godt mottatt av konferansedeltakerne og nye kontakter ble knyttet.

Morten Sommerbakk i samtale med en av konferansedeltakerne. Foto: Rune Rolvsjord.

Morten Sommerbakk i samtale med en av konferansedeltakerne. Foto: Rune Rolvsjord.

Christiekonferansen er en årlig konferanse arrangert av Universitetet i Bergen. Konferansen er en av Norges viktigste møteplasser for akademia og nærings-, kultur og samfunnsliv.

Målgruppen er beslutningstakere og nøkkelpersoner fra næringsliv, kulturliv, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner og media.