Musikk på tvers av generasjonene

Musikkterapeuter i Bergen samler yngre personer med demens og ungdom under omsorg av barnevernet til et felles kulturprosjekt. Med utgangspunkt i egen musikksmak finner de i samarbeid frem til et utvalg sanger som de øver på og setter sammen til en konsert.

Utgangspunktet er at mange yngre med demens opplever å bli ensomme og isolerte. De fleste tilbudene for personer med demens er tilpasset de aller eldste. Det er få tilbud rettet mot de som bor hjemme og som er tilpasset de yngre. Ungdommene på sin side mangler gode og meningsfulle aktiviteter som også kan gi de arbeidserfaring og forberede de på voksenlivet.

Musikkterapeut Viggo Krüger ved Aleris Omsorg Norge jobber med ungdommer i omsorg av barnevernet, og musikkterapeut Solgunn Knardal jobber med personer med demens ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. På en av POLYFONs arbeidsgruppemøter dukket ideen om å samarbeide opp: Hva om de samlet ungdom og yngre med demens til en felles koraktivitet med mål om å fremføre en konsert? Som tenkt så gjort.

Med seg på laget har de fått musikkterapeut i Bergen kommune, Kathrine Dahle, og ansatte ved Lynghaug aktivitetssenter.

Lynghaug aktivitetssenter er et byomfattende tilbud som holder hus i Fyllingsdalen. Yngre personer med demens kan her treffe andre i samme situasjon og delta i ulike aktiviteter. Senteret legger vekt på fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og tilbyr aktiviteter etter den enkeltes ønske og funksjon.

De tre musikkterapeutene har samlet tre av brukerne ved aktivitetssenteret og tre ungdommer til prosjektet. Ungdommene har tatt med seg noe av musikken sin, og de yngre med demens har tatt med seg noe av den musikken de har et forhold til.

Sammen med musikkterapeutene har de øvd inn sanger og satt sammen et lite konsertprogram. På repertoaret står både Beatles, Elvis, Teigen og egenkomponerte sanger. Koret byr på plystring, solosang og kvartetter.

– Dette kulturprosjektet er en arena der personer med demens får gode opplevelser med andre og ute blant folk, sier musikkterapeutene. Det er en aktivitet som setter dem i kontakt med ungdommer.

På øvelsene får de tid til bli kjent med hverandre og øvelsene avsluttes med et felles kveldsmåltid. Ungdommene får gjennom kulturtilbudet en meningsfull aktivitet, der de skaffer seg verdifull arbeidserfaring som de kan sette på CV-en. Under øvelsene og på konsertene hjelper ungdommene deltakerne fra Lynghaug med å holde styr på noter og legge til rette for det som skal skje.

I november stod de på scenen som et av hovedinnslagene på POLYFON-konferanse 2017, noe som ble en flott opplevelse både for de som stod på scenen og ikke minst de i salen.

Konsert: Det musikalsk generasjonsmøtet mellom ungdom og yngre personer med demens fremføres på POLYFON-konferansen 2017. Foto Rune Rolvsjord.