Webinar: Hvilke muligheter gir deltakelse i POLYFON?

Lurer du på hvilke muligheter deltakelse i POLYFON kunne gitt på ditt arbeidssted? Meld deg på informasjons-webinaret 26. oktober! I forbindelse med at POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi åpner for nye deltakere fra hele landet, inviteres interesserte aktører til webinar, mandag 26. oktober kl. 10.00-11.00. Webinaret er lagt til rette for aktuelle nye deltakere i kunnskapsklynga:

Musikkterapi som gleder, lindrer og motiverer

Klokka nærmer seg halv elleve ved Straume bu og servicesenter, musikkterapeut Guri Dypvik kommer trillende til kantinene med en vasketralle. Istedenfor vaskemidler er trallen fylt opp med instrumenter og noter. Mens hun ordner i stand rommet tar hun seg tid til å hilse på deltakerne som etter hvert kommer til.

Ønsker å hjelpe flere mennesker med psykiske lidelser til å delta i lokale kulturaktiviteter

Stadig flere institusjoner tar i bruk musikk i behandlingen av psykoselidelser. I bydel Åsane i Bergen kommune følger de nå også opp med å tilby musikkterapi i oppfølgingen av utskrevne pasienter. Men målet er at de kan delta aktivt i det regulære kulturlivet.