Musikkterapi som gleder, lindrer og motiverer

Klokka nærmer seg halv elleve ved Straume bu og servicesenter, musikkterapeut Guri Dypvik kommer trillende til kantinene med en vasketralle. Istedenfor vaskemidler er trallen fylt opp med instrumenter og noter. Mens hun ordner i stand rommet tar hun seg tid til å hilse på deltakerne som etter hvert kommer til.

Musikken stimulerer til bevegelse, også hos de som bare tilfeldig kommer forbi.

Musikken stimulerer til bevegelse, også hos de som bare tilfeldig kommer forbi kantinen. Foto: Rune Rolvsjord.

Fysioterapi-og-musikkterapigruppen ved bo og servicesenteret er et tilbud til hjemmeboende eldre, dagsenterbrukere, de som bor i omsorgsboligene og de som har et opphold ved sykehjemmet. Musikkterapeuten og fysioterapeuten har samen ansvar for opplegget. De samles en gang i uken til en time med sang og bevegelse.

–Aktivitetene er ment å favne flere enn de som jeg primært jobber med, slik at flest mulig skal få nyte godt av ressursene til musikkterapeut og fysioterapeut, forteller Guri.

På samlingen i dag er temaet nordnorsk trim. Guri tar hver gang tar utgangspunkt i en tydelig tematikk. Målet hennes er å skape motivasjon og opplevelser av mestring.

–Jeg tar gjerne utgangspunktet i en av deltakernes spesifikke ønske men forsøker å gjøre det slik at det blir allment.

Guri leder forsamlingen gjennom et knippe nordnorske sanger, forteller litt historier innimellom og relaterer sangene til noen av deltakernes personlige historie.  Fysioterapeuten har forberedt ulike bevegelser som deltakerne kan gjøre mens de synger. Bevegelsene reflekterer kjente bevegelser som det å ro.

Deltakerne i fysioterapi-og-musikkterapigruppen lar seg engassjere når musikkterapeut Guri Dypvik presenterer neste sang.

Deltakerne i fysioterapi-og-musikkterapigruppen lar seg engassjere når musikkterapeut Guri Dypvik presenterer neste sang. Foto: Rune Rolvsjord.

Aktiviteten er populær, 30- 60 deltakere hver gang. Etterpå er det flere som takker Guri for og forteller at dette er noe de prioriteter.

Mer pleietrengende pasienter

Tidligere var det en aktivitør tilsatt ved Fjell sjukeheim. –Da hun sluttet i 2012 ble stillingen omgjort og det ble tilsatt musikkterapeut, med stor suksess, sier Line Barmen. Line er omsorgssjef i Fjell kommune.

–Pasientgruppen som er på sykehjemmet er mye sykere og mer pleietrengende enn de var for få år siden. En aktivitør ville derfor ikke kunne møtt behovet så godt, forklarer Ruth Noreide Bakke. Ruth er styrer ved Fjell sjukeheim.

–Musikkterapeuten har både individuell og gruppeterapi. Hun møter pasientene på en annen måte, og kan gi en mer helhetlig vurdering. Dette gjelder både demente og somatiske pasienter. Hun får «bestillinger» vedrørende den enkelte pasient, og klarer å kartlegge behovet på en god måte, samt komme med forslag til tiltak.  Hun har små grupper og større grupper sammen med fysioterapeut.

Fysioterapi-og-musikkterapigruppen er derfor bare en av arbeidsmetodene Guri bruker ved Fjell sjukeheim Som musikkterapeut jobber hun med de eldre både i en til en timer, i grupper og med systemene.

Fjell Sjukeheim tilbyr ulike tjenester til ulike behov for de eldre i Fjell kommune, både medisinsk behandling, pleie, avlastning og opptrening.

Guri tilbyr individuelle musikkterapitimer til slagpasienter der målet er ofte er å trene opp språkferdighetene. Guri jobber også med palliativ omsorg hvor hun bruker musikken til smertelindring, avspenning, eller rett slett for å hjelpe pasientene til å tenke på noe annet enn sykdommen.

For de med demens er opplevelsen av et trygt miljø viktig. Gjennom å kartlegge livshistorien til den enkelte og i samarbeid med pårørende er musikkterapeuten med på å skaper et slikt miljø.

–En av de viktigste kompetansene til musikkterapeuten er å se den enkelte personen bak pasienten, forklarer Guri.

I musikkterapiutdanningen lærer de å jobbe personsentrert. Gjennom å kartlegge den enkeltes livshistorie og musikkinteresse kan de med musikken legge til rette for mestringsopplevelser og skape motivasjon til deltakelse hos den enkelte. På studiet trener de også på å kommunisere og bruke musikk som et verktøy til å nå inn til den enkelte.

Det er noe sykehjemmet ser igjen i musikkterapeutens arbeid.

–Musikkterapi skaper kontakt, glede og pasientfokus i enn travel hverdag. Å arbeide tverrfaglig i møte med den enkelte pasient er viktig for oss. Musikkterapeuten har vært et verdifullt bidrag i dette arbeidet, sier Ruth.

– Musikkterapeuten er en ressurs både individuelt og i grupper. Hun har en fantastisk fin tilnærming til pasientene og er flink til å se og kartlegge behovene deres. Hun samarbeider godt med ergo- og fysioterapeuter. Hun er også en god ressurs i tverrfaglig behandling av palliative pasienter.

Musikkterapeuten, en ressurs også for ansatte

De ansatte på sykehjemmet drar også nytte av musikkterapeutens kompetanse. Gjennom personalkoret er Guri med på bygge en felleskultur på arbeidsplassen og deltar på ulike arrangementer på sykehjemmet. Personalkoret er også en anledning for de ansatte til å gi seg selv litt egenpleie.

–Å motivere annet personell til også til å bruke musikk og aktivitet i hverdagen er en viktig oppgave, legger styreren til.

Full konsentrasjon når personalkoret øver inn sitt nye repertoar.

Full konsentrasjon når personalkoret øver inn sitt nye repertoar. Foto: Rune Rolvsjord.

 

Fjell kommune lyser ut nye musikkterapistillinger

I samband med budsjett for 2018 ble det budsjettert med 2 nye musikkterapeutstillinger i Fjell kommune.

–Stillingene blir lyst eksternt med tilsetting før sommeren. Stillingene er tenkt brukt i andre institusjoner, samt gi tilbud også til andre grupper, som for eksempel personer med utviklingshemming, forteller omsorgssjefen.

Fjell kommune er en av de 12 samarbeidspartnerne i POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi.