2017 et godt år for kunnskapsklyngen POLYFON

Hele fire nye deltakere kom med i kunnksapsklyngen i fjor: Bergen kommune, Betanien sjukehus, Haraldsplass Diakonale Sjukehus og et partssamarbeid med ulike aktører i Sogn og Fjordane.

Leder for POLYFONs styringsgruppe Geir Lien (Haukeland universitetssjukehus) i diskusjon med Thomas Høiseth frå Aleris Omsorg Norge.

—Utvidinga av klynga gjer det mogeleg å satse meir ambisiøst enn tidlegare, mellom anna når det gjeld å kombinere tenesteutvikling og forsking, skriv leiar Brynjulf Stige og leiar av styringsgruppen Geir Lien i sin oppsummering.

Last ned årsmeldingen (pdf).

POLYFON har som mål å bygge en referanseregion for musikkterapi. Deltakerne i klyngen fokuserer særlig på forskning og tjenesteutvikling innenfor områdene Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rus, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg.

Et eksempel på det er Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) som i januar 2017 lagde en ny strategi, der det presiseres at alle klinikker minst skal ha en musikkterapeut. HUS er dermed det første helseforetaket i Norge som går inn for en systematisk implementering av musikkterapi.

POLYFON-samarbeidet er også synlig i de nasjonale debatter om musikkterapi, i 2017 blant annet på Stortinget der POLYFON ble trukket fram som eksempel på hvordan en kan arbeide med å implementere nye retningslinjer.

I 2017 var året POLYFON-konferansen ble etablert som arena for å presentere og diskutere resultater og erfaringer med bruk av musikkterapi. Ny konferanse planlegges høsten 2018.

Musikkterapistudenter fra Griegakademiet,UiB spilte ved åpningen av POLYFON-konferansen 2017. Foto: Rune Rolvsjord.