Christian Gold står i spissen for nytt forskningsprosjekt som har fått midler fra Kavlifondet

Vi på GAMUT er veldig stolte over at Christian Gold med kolleger har vunnet frem med sitt Music for autism (M4A) prosjekt med tildeling fra Kavli fondet. Gjennom dette prosjektet skal Christian sammen med Karsten Specht, Giorgia Silani og Alexander Groessing forske på musikkterapi for barn med autisme. Over en periode på 2 år skal Gold med kolleger undersøke effekten av musikkterapi hva gjelder sosial fungering. 80 barn i alderen 6-12 år deltar. 2 land er involvert, Østerrike og Norge. Det er ventet at prosjektet vil frembringe verdifull kunnskap om hvordan musikkterapi kan brukes for målgruppen, sett både fra et behandlingsperspektiv og fra et samfunnsperspektiv. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert som prosjektet etableres.