Syng for meg, Daniel!

Plenumsforedrag på  POLYFON-konferansen 2018

Olaug Nilssen, forfatter, har skrive boka Tung tids tale om livet med sonen Daniel, og vanskane med å få god nok hjelp til familien. I boka er det også fleire scener som viser korleis Daniel responderer på musikk. I føredraget fortel Nilssen om korleis dei brukar musikk i kommunikasjonen med Daniel, både som leik og moro, og som trening for å øve inn funksjonelle fraser. (Foto: Tore Fjeld)