KMD leverer høringsuttalelse om ny nasjonal veileder

Helsedirektoratet sendte i august utkast til «Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» til ekstern høring. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB har sendt inn en høringsuttalelse som legger vekt på: a) at individperspektiv på problemer og løsninger i større grad også bør suppleres av systemperspektiv, b) at

Christian Gold står i spissen for nytt forskningsprosjekt som har fått midler fra Kavlifondet

Vi på GAMUT er veldig stolte over at Christian Gold med kolleger har vunnet frem med sitt Music for autism (M4A) prosjekt med tildeling fra Kavli fondet. Gjennom dette prosjektet skal Christian sammen med Karsten Specht, Giorgia Silani og Alexander Groessing forske på musikkterapi for barn med autisme. Over en periode på 2 år skal

Skaper mestring gjennom musikken

Av Veronica Helle, NORCE På aktivitetshuset Lundefuglen i Fyllingsdalen i Bergen møtes mennesker og musikk. Det er mennesker med psykiske problemer, musikkterapeuter og erfaringskonsulenter. I det musikalske fellesskapet møtes de som likeverdige partnere. Hensikten er å bidra til bedre helse gjennom mestring og fellesskapsfølelse. 300-400 meter fra Betanien sykehus ligger Lundefuglen. Det er ikke langt,

Musikkterapiforsker vant den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix

Lørdag 26. september gikk Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) helt til topps i den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix.  Med en forbilledlig ro og oppriktighet klarte Tora å trollbinde både dommere og tilskuere da hun i løpet av fire minutter formidlet egen forskning sammen med elleve andre spente finalister

Leter etter nye veier for eldreomsorgen

Av Gunn Janne Myrseth, NORCE Norwegian Research Centre Hvordan tas musikkterapien i bruk ute i kommunene? Hvordan blir musikkterapeuter og deres kunnskap en del av den daglige driften, og hva foregår av aktuelt utviklingsarbeid? Dette blir noen av spørsmålene under POLYFON-konferansen 10. november. For å kunne gi en forsmak, har vi besøkt kommunene Bergen og

Ny ph.d.-stilling lyses ut ved GAMUT

UiB lyser ut en stipendiatstilling innen fagområdet musikkterapi. Stillingen er tematisk knyttet til UiB sitt sentrale satsingsområde «Globale samfunnsutfordringar», og en sterk tverrfaglig gruppe veiledere er knytt til prosjektet: Førsteamanuensis Viggo Krüger ved Griegakademiet (UiB) er hovedveilder professor Brynjulf Stige (Griegakademiet), professor Marit Skivenes (Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB Samfunnsfag) og professor Ingunn Marie S. Engebretsen (Det medisinske fakultet, UiB) er

New PhD project at GAMUT – «Music, Health and Policy Child-focused and music therapy-based health research to meet European challenges for migrant minors, a qualitative field study»

GAMUT has received a 4 year PhD position from UoB strategic focus: Global societal challenges https://www.uib.no/en/globalchallenges The University’s strategic focus on global challenges is based on global development and globalization processes and the position will be connected to the GAMUT initiated project; “Music, Health and Policy – Child-focused and music therapy-based health research to meet European

Fra James Brown til Pøbelscenen Mangeårige kulturarbeider i Bergen Rolf Sejersted, mannen som forøvrig i sin tid fikk James Brown til byen, kom på besøk til Pøbelscenen og tok bilder. Sejersted, som bidrar i arbeidet med Polyfonkonferansen som avholdes 19.11, skrev denne stemningsrapport fra kvelden: Å delta i ditt eget liv betyr å by på seg