FESTSPILLENE I BERGEN OG MUSIKKTERAPISTUDENTER INVITERER TIL DIGITALT SANGVERKSTED 

@Festspillene i Bergen (FIB) og musikkterapistudenter fra @Griegakademiet (UiB) inviterer til digitalt sangtekstverksted 27. og 28. mai kl. 18.00! Kurset er gratis, men på grunn av begrenset plass kreves påmelding før 14. mai, se: FIB_Sangskriving_[80] Festspillene i Bergen er Nordens største musikk- og teaterfestival i sin sjanger, med musikk, teater, dans, ordskifter og arrangement for

Highlighting the role of parents in neonatal pain management:

GAMUT researcher Claire Ghetti joins Tarja Pölkki from University of Oulu, Finland, on a perspective article led by Alexandra Ullsten of Örebro University, Sweden, advocating for parental engagement in music therapy as support for infants undergoing painful or distressing procedures. The article is part of a special issue on “Music Therapy in the Neonatal Intensive

The GAMUT 2020 annual report is ready

Despite the inevitable fact that Covid-19 has made 2020 a challenging year for staff at GAMUT, and not at least for our students, developments demonstrate that our research community continues being fruitful and productive. In 2020 GAMUT researchers authored or co-authored 13 articles in international peer-reviewed journals, 2 books/monographs, 9 peer-reviewed book chapters, 1 popular

GAMUT colleges Brynjulf Stige and Viggo Krüger is interviewed for new Routledge book on Child Agency and Voice in Therapy

GAMUT colleges Brynjulf Stige and Viggo Krüger are interviewed in a recently published book chapter: «Opinions of worth: the art of researching child client views about their therapy». The authors was interested in Stige and Krüger’s view on music therapy as a research approach in a child welfare context (Krüger & Stige, 2015). «As our

GAMUT/NORCE forsker Lucja Bieleninik er involvert som gjesteredaktør

GAMUT/NORCE forsker Lucja Bieleninik er involvert som gjesteredaktør i spesialutgave av International Journal of Environmental Research and Public Health, titled «Anxiety, Depression and Stress in Pregnancy: Effects of Women» (ISSN 1660-4601; IF 2.849). Så langt er 11 artikler publisert, en om musikkterapi: Creative Music Therapy with Premature Infants and Their Parents: A Mixed-Method Pilot Study on

KMD leverer høringsuttalelse om ny nasjonal veileder

Helsedirektoratet sendte i august utkast til «Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» til ekstern høring. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB har sendt inn en høringsuttalelse som legger vekt på: a) at individperspektiv på problemer og løsninger i større grad også bør suppleres av systemperspektiv, b) at

Christian Gold står i spissen for nytt forskningsprosjekt som har fått midler fra Kavlifondet

Vi på GAMUT er veldig stolte over at Christian Gold med kolleger har vunnet frem med sitt Music for autism (M4A) prosjekt med tildeling fra Kavli fondet. Gjennom dette prosjektet skal Christian sammen med Karsten Specht, Giorgia Silani og Alexander Groessing forske på musikkterapi for barn med autisme. Over en periode på 2 år skal

Skaper mestring gjennom musikken

Av Veronica Helle, NORCE På aktivitetshuset Lundefuglen i Fyllingsdalen i Bergen møtes mennesker og musikk. Det er mennesker med psykiske problemer, musikkterapeuter og erfaringskonsulenter. I det musikalske fellesskapet møtes de som likeverdige partnere. Hensikten er å bidra til bedre helse gjennom mestring og fellesskapsfølelse. 300-400 meter fra Betanien sykehus ligger Lundefuglen. Det er ikke langt,

Musikkterapiforsker vant den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix

Lørdag 26. september gikk Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) helt til topps i den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix.  Med en forbilledlig ro og oppriktighet klarte Tora å trollbinde både dommere og tilskuere da hun i løpet av fire minutter formidlet egen forskning sammen med elleve andre spente finalister