Ønsker å hjelpe flere mennesker med psykiske lidelser til å delta i lokale kulturaktiviteter

Stadig flere institusjoner tar i bruk musikk i behandlingen av psykoselidelser. I bydel Åsane i Bergen kommune følger de nå også opp med å tilby musikkterapi i oppfølgingen av utskrevne pasienter. Men målet er at de kan delta aktivt i det regulære kulturlivet.

Utfordrer vår forståelse av barns uro

ADHD er den psykiatriske diagnosen som oftest gis til barn. Dette gjør ADHD til mer enn en diagnose – det er også blitt et kulturelt konsept. Fredag 25.november disputerer Anna Helle-Valle med avhandligen: «How do we understand children’s restlessness? A cooperative and reflexive exploration of children’s restlessness as a bioecological phenomenon».